Tại chủ đề Tâm lý chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Tâm lý tập hợp những tài liệu nói về tâm lý học và sinh lý thần kinh của tri giác, vận động, cảm xúc; khoa học nhận thức, các quá trình trí tuệ;tâm lý học trẻ em, tâm lý học người lớn, tâm lý học công nghiệp....

Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và Tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Intercultural communication
Intercultural communication

Tác giả : Holliday, Adrian,Kullman, John,Hyde, Martin

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Routledge, Taylor & Francis Group

Chi tiết
Social psychology
Social psychology

Tác giả : Myers, David G.

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Những
Những

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Social psychology
Social psychology

Nhà xuất bản : W. W. Norton & Company

Chi tiết
Techniques of social influence
Techniques of social influence

Tác giả : Doliński, Dariusz

Nhà xuất bản : Routledge, Taylor & Francis Group

Chi tiết
Fundamentals of human communication
Fundamentals of human communication

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Companies, Inc

Chi tiết
Organizational behavior
Organizational behavior

Tác giả : McShane, Steven Lattimore,Glinow, Mary Ann Young Von

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Social deviance
Social deviance

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Organizational theory, design, and change
Organizational theory, design, and change

Tác giả : Jones, Gareth R.

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Pearson

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Improving intercultural communication in the cooperation organizations
Improving intercultural communication in the cooperation organizations

Tác giả : Nguyen, Mai Huong,Chen, Chee Cheng

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật