Tại chủ đề Tâm lý chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Tâm lý tập hợp những tài liệu nói về tâm lý học và sinh lý thần kinh của tri giác, vận động, cảm xúc; khoa học nhận thức, các quá trình trí tuệ;tâm lý học trẻ em, tâm lý học người lớn, tâm lý học công nghiệp....

Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và Tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Negotiating success
Negotiating success

Tác giả : Hornickel, Jim,Conflict management

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc

Chi tiết
Giá trị chân - thiện - mỹ quanh ta (triết lý và suy ngẫm)
Giá trị chân - thiện - mỹ quanh ta (triết lý và suy ngẫm)

Tác giả : Dương, Quang Minh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà nội

Chi tiết
Research in organizational behavior
Research in organizational behavior

Nhà xuất bản : JAI Press

Chi tiết
Chúng ta không đơn độc
Chúng ta không đơn độc

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Chi tiết
Hạnh phúc giản dị
Hạnh phúc giản dị

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Chi tiết
Khi tình yêu dẫn đường
Khi tình yêu dẫn đường

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Chi tiết
Hy vọng từ câu chuyện không thành
Hy vọng từ câu chuyện không thành

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Chi tiết
Không bao giờ bỏ cuộc
Không bao giờ bỏ cuộc

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Chi tiết
Bí mật của hạnh phúc
Bí mật của hạnh phúc

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Chi tiết
Trái tim nhân hậu
Trái tim nhân hậu

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật