Tại chủ đề Tâm lý chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Tâm lý tập hợp những tài liệu nói về tâm lý học và sinh lý thần kinh của tri giác, vận động, cảm xúc; khoa học nhận thức, các quá trình trí tuệ;tâm lý học trẻ em, tâm lý học người lớn, tâm lý học công nghiệp....

Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và Tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Giáo trình Tâm lý học mầm non
Giáo trình Tâm lý học mầm non

Tác giả : Đinh, Đức Hợi

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non
Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non

Tác giả : Nguyễn, Ánh Tuyết,Nguyễn, Như Mai,Đinh, Kim Thoa

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
The
The

Tác giả : Funder, David Charles

Nhà xuất bản : W.W. Norton & Company

Chi tiết
Cultural psychology
Cultural psychology

Tác giả : Heine, Steven J.

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : W.W. Norton

Chi tiết
Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng

Tác giả : Đỗ, Hồng Ngọc

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Hạnh phúc hơn
Hạnh phúc hơn

Tác giả : Ben-Shahar, Tal,Dương, Ngọc Dũng

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Thay thái độ đổi cuộc đời
Thay thái độ đổi cuộc đời

Tác giả : Keller, Jeff,Nguyễn, Văn Phước

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
The
The

Tác giả : DeSpelder, Lynne Ann,Strickland, Albert Lee

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : McGraw Hill Higher Education

Chi tiết
Tâm lý học phát triển
Tâm lý học phát triển

Tác giả : Nguyễn, Văn Đồng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Chính trị - Quốc gia sự thật

Chi tiết
Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân cách
Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân cách

Tác giả : Nguyễn, Đình Đặng Lục

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật