Tại chủ đề Tâm lý chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Tâm lý tập hợp những tài liệu nói về tâm lý học và sinh lý thần kinh của tri giác, vận động, cảm xúc; khoa học nhận thức, các quá trình trí tuệ;tâm lý học trẻ em, tâm lý học người lớn, tâm lý học công nghiệp....

Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và Tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Phát triển tư duy thông qua dạy học môn toán ở trường phổ thông
Phát triển tư duy thông qua dạy học môn toán ở trường phổ thông

Tác giả : Chu, Cẩm Thơ

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Smart Choices
Smart Choices

Tác giả : Hammond, John S.,Keeney, Ralph L.,Raiffa, Howard

Nhà xuất bản : Harvard Business School press

Chi tiết
Mappings in thought and language
Mappings in thought and language

Tác giả : Fauconnier, Gilles

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Cambridge University Press

Chi tiết
Your creative brain
Your creative brain

Tác giả : Carson, Shelley

Nhà xuất bản : Jossey-Bass

Chi tiết
Healing conversations
Healing conversations

Tác giả : Guilmartin, Nance

Nhà xuất bản : Jossey-Bass

Chi tiết
Cẩm nang tư duy học tập và nghiên cứu dựa trên khái niệm và công cụ phản biện
Cẩm nang tư duy học tập và nghiên cứu dựa trên khái niệm và công cụ phản biện

Tác giả : Paul, Richard,Elder, Linda,Bùi, Văn Nam Sơn

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

Chi tiết
Learn more now
Learn more now

Tác giả : Conner, Marcia L.

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Cẩm nang tư duy phản biện
Cẩm nang tư duy phản biện

Tác giả : Paul, Richard,Bùi, Văn Nam Sơn,Elder, Linda

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : NXb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

Chi tiết
Làm việc bằng trí tuệ
Làm việc bằng trí tuệ

Tác giả : Bell, Julie,Pou, Robin,Hoàng, Sơn,Thanh Ly

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật