Tại chủ đề Khoa học chính trị chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Khoa học chính trị tập hợp những tài liệu nói về hệ thống chính quyền và nhà nước;dân quyền và quyền chính trị;quan hệ quốc tế;quá trình lập pháp....Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và Tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí;
+ Luận án / Luận văn;

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

 

Từ khóa đề xuất

Essentials of international relations
Essentials of international relations

Tác giả : Mingst, Karen A.,Arreguín-Toft, Ivan M.

Nhà xuất bản : W.W. Norton & Company

Chi tiết
Ngoại giao và công tác ngoại giao
Ngoại giao và công tác ngoại giao

Tác giả : Vũ, Dương Huân

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 và tham vọng của Trung Quốc độc chiếm biển Đông
Sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 và tham vọng của Trung Quốc độc chiếm biển Đông

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Hai mươi lăm   25 năm hữu nghị và phát triển
Hai mươi lăm 25 năm hữu nghị và phát triển

Tác giả : Hardy, Andrew

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Thông Tấn

Chi tiết
International Relations Theory
International Relations Theory

Tác giả : Daddow, Oliver J.

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : SAGE

Chi tiết
Evaluating democracy assistance
Evaluating democracy assistance

Tác giả : Kumar, Krishna

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Lynne Rienner Publishers

Chi tiết
The globalization of world politics
The globalization of world politics

Tác giả : Baylis, John,Smith, Steve,Owens, Patricia

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Oxford University Press

Chi tiết

Tác giả : Trương Thị Bích Hà

Chi tiết

Tác giả : Hà Mỹ Hương

Chi tiết

Tác giả : Võ Thủ Phương

Chi tiết

Tác giả : Nguyễn Thị Hoa

Chi tiết

Tác giả : Cao Sỹ Kiêm

Chi tiết

Tác giả : Nguyễn Chí Thuật

Chi tiết

Tác giả : Lê Trung Dũng

Chi tiết

Tác giả : Nguyễn Văn Sửu

Chi tiết

Tác giả : Văn Tạo

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật

Chỉ dẫn tạp chí miễn phí (DOAJ – Directory of Open Access Journals) (https://doaj.org)

CSDL tạp chí truy cập mở- vật lý học (http://www.kkhsou.in/library/oajse/subjects/physics.html)

Free ebooks - Project Gutenberg (https://www.gutenberg.org/)

Tạp chí lý luận chính trị (http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php)

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (http://www.vjol.info)

 Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG (http://db.vista.gov.vn/)

CSDL Luận văn, Luận án (http://search.proquest.com/pqcentral/index)

CSDL Luận văn, Luận án (http://www.theses.com)

Open Access Theses and Dissertations (https://oatd.org/)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://onlinelibrary.wiley.com/)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://www.cambridge.org/core/journals/political-analysis)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://www.annualreviews.org/loi/polisci)

The DOAJ site and its metadata are licensed under CC BY-SA (https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22index.classification.exact%22%3A%22Medicine%22%7D%7D%5D%7D%7D%7D%7D%7D#.XHZETqAxWUk)

Open Access Journals (http://www.kkhsou.in/library/oajse/subjects/political_science.html)

Tạp chí về khoa học chính trị (The journal of politics)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://www.jstor.org/journal/jpolitics)