Tại chủ đề Khoa học chính trị chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Khoa học chính trị tập hợp những tài liệu nói về hệ thống chính quyền và nhà nước;dân quyền và quyền chính trị;quan hệ quốc tế;quá trình lập pháp....Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và Tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí;
+ Luận án / Luận văn;

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

 

Từ khóa đề xuất

Jeannette Rankin
Jeannette Rankin

Tác giả : O'Brien, Mary Barmeyer

Nhà xuất bản : TwoDot

Chi tiết
Hoàn thiện cơ chế pháp lý đảm bảo chức năng giám sát của quốc hội
Hoàn thiện cơ chế pháp lý đảm bảo chức năng giám sát của quốc hội

Tác giả : Trương, Thị Hồng Hà

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam
Vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam

Tác giả : Trần, Quốc Bình

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Lê, Văn Hòe,Trương, Thị Hồng Hà,Nguyễn, Văn Sáu

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Một số vấn đề về đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội
Một số vấn đề về đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội

Tác giả : Lê, Thanh Vân

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Quốc hội Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người
Quốc hội Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người

Tác giả : Tường, Duy Kiên

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Sáu mươi   60 năm quốc hội Việt Nam
Sáu mươi 60 năm quốc hội Việt Nam

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Thông tấn

Chi tiết
Đổi mới và hoàn thiện quy trình lập pháp của Quốc hội
Đổi mới và hoàn thiện quy trình lập pháp của Quốc hội

Tác giả : Văn phòng quốc hội

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Quốc hội Mỹ hoạt động như thế nào
Quốc hội Mỹ hoạt động như thế nào

Tác giả : Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Chi tiết
Armey’s axioms
Armey’s axioms

Tác giả : Armey, Dick

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật

Chỉ dẫn tạp chí miễn phí (DOAJ – Directory of Open Access Journals) (https://doaj.org)

CSDL tạp chí truy cập mở- vật lý học (http://www.kkhsou.in/library/oajse/subjects/physics.html)

Free ebooks - Project Gutenberg (https://www.gutenberg.org/)

Tạp chí lý luận chính trị (http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php)

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (http://www.vjol.info)

 Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG (http://db.vista.gov.vn/)

CSDL Luận văn, Luận án (http://search.proquest.com/pqcentral/index)

CSDL Luận văn, Luận án (http://www.theses.com)

Open Access Theses and Dissertations (https://oatd.org/)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://onlinelibrary.wiley.com/)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://www.cambridge.org/core/journals/political-analysis)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://www.annualreviews.org/loi/polisci)

The DOAJ site and its metadata are licensed under CC BY-SA (https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22index.classification.exact%22%3A%22Medicine%22%7D%7D%5D%7D%7D%7D%7D%7D#.XHZETqAxWUk)

Open Access Journals (http://www.kkhsou.in/library/oajse/subjects/political_science.html)

Tạp chí về khoa học chính trị (The journal of politics)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://www.jstor.org/journal/jpolitics)