Tại chủ đề Khoa học chính trị chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Khoa học chính trị tập hợp những tài liệu nói về hệ thống chính quyền và nhà nước;dân quyền và quyền chính trị;quan hệ quốc tế;quá trình lập pháp....Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và Tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí;
+ Luận án / Luận văn;

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

 

Từ khóa đề xuất

Nhà xuất bản : Công an nhân dân

Chi tiết
Quyền con người
Quyền con người

Tác giả : Bùi Huy Đáp,Lã, Khánh Tùng,Nguyễn, Đăng Dung,Phạm, Hồng Thái

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Công an nhân dân

Chi tiết
The Essential r reference
The Essential r reference

Tác giả : Gardener, Mark

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Wiley Pub., Inc

Chi tiết
Phản biện xã hội và phát huy dân chủ pháp quyền
Phản biện xã hội và phát huy dân chủ pháp quyền

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Các
Các

Tác giả : Nguyễn, Văn Động

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực Asean
Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực Asean

Tác giả : Bùi Huy Đáp,Nguyễn, Đăng Dung,Phạm, Hồng Thái,Ngô Minh Hương

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Lao động - Xã hội

Chi tiết
Quyền con người
Quyền con người

Tác giả : Đại học Quốc gia Hà Nội,Nguyễn, Đăng Dung

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Công an nhân dân

Chi tiết
Moving out of poverty
Moving out of poverty

Tác giả : Narayan, Deepa

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Palgrave Macmillan

Chi tiết
Các quyền hiến định về xã hội của công dân ở Việt Nam hiện nay
Các quyền hiến định về xã hội của công dân ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Nguyễn, Văn Động

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật

Chỉ dẫn tạp chí miễn phí (DOAJ – Directory of Open Access Journals) (https://doaj.org)

CSDL tạp chí truy cập mở- vật lý học (http://www.kkhsou.in/library/oajse/subjects/physics.html)

Free ebooks - Project Gutenberg (https://www.gutenberg.org/)

Tạp chí lý luận chính trị (http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php)

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (http://www.vjol.info)

 Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG (http://db.vista.gov.vn/)

CSDL Luận văn, Luận án (http://search.proquest.com/pqcentral/index)

CSDL Luận văn, Luận án (http://www.theses.com)

Open Access Theses and Dissertations (https://oatd.org/)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://onlinelibrary.wiley.com/)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://www.cambridge.org/core/journals/political-analysis)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://www.annualreviews.org/loi/polisci)

The DOAJ site and its metadata are licensed under CC BY-SA (https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22index.classification.exact%22%3A%22Medicine%22%7D%7D%5D%7D%7D%7D%7D%7D#.XHZETqAxWUk)

Open Access Journals (http://www.kkhsou.in/library/oajse/subjects/political_science.html)

Tạp chí về khoa học chính trị (The journal of politics)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://www.jstor.org/journal/jpolitics)