Tại chủ đề Khoa học chính trị chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Khoa học chính trị tập hợp những tài liệu nói về hệ thống chính quyền và nhà nước;dân quyền và quyền chính trị;quan hệ quốc tế;quá trình lập pháp....Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và Tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí;
+ Luận án / Luận văn;

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

 

Từ khóa đề xuất

Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Tất Đạt

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia- Sự thật

Chi tiết
Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Nhà nước và giáo hội
Nhà nước và giáo hội

Tác giả : Đỗ, Quang Hưng

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Tôn giáo

Chi tiết
Organized interests and American government
Organized interests and American government

Tác giả : Lowery, David,Brasher, Holly

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Emerging markets
Emerging markets

Tác giả : Hooke, Jeffrey

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Vai trò của các hội trong đổi mới và phát triển đất nước
Vai trò của các hội trong đổi mới và phát triển đất nước

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật

Chỉ dẫn tạp chí miễn phí (DOAJ – Directory of Open Access Journals) (https://doaj.org)

CSDL tạp chí truy cập mở- vật lý học (http://www.kkhsou.in/library/oajse/subjects/physics.html)

Free ebooks - Project Gutenberg (https://www.gutenberg.org/)

Tạp chí lý luận chính trị (http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php)

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (http://www.vjol.info)

 Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG (http://db.vista.gov.vn/)

CSDL Luận văn, Luận án (http://search.proquest.com/pqcentral/index)

CSDL Luận văn, Luận án (http://www.theses.com)

Open Access Theses and Dissertations (https://oatd.org/)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://onlinelibrary.wiley.com/)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://www.cambridge.org/core/journals/political-analysis)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://www.annualreviews.org/loi/polisci)

The DOAJ site and its metadata are licensed under CC BY-SA (https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22index.classification.exact%22%3A%22Medicine%22%7D%7D%5D%7D%7D%7D%7D%7D#.XHZETqAxWUk)

Open Access Journals (http://www.kkhsou.in/library/oajse/subjects/political_science.html)

Tạp chí về khoa học chính trị (The journal of politics)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://www.jstor.org/journal/jpolitics)