Tại chủ đề Khoa học chính trị chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Khoa học chính trị tập hợp những tài liệu nói về hệ thống chính quyền và nhà nước;dân quyền và quyền chính trị;quan hệ quốc tế;quá trình lập pháp....Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và Tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí;
+ Luận án / Luận văn;

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

 

Từ khóa đề xuất

Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả : Nguyễn, Văn Niên

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Cộng Hòa
Cộng Hòa

Tác giả : Plato,Đỗ, Khánh Hoan

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Thế giới

Chi tiết
Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam theo quan điểm Mácxít
Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam theo quan điểm Mácxít

Tác giả : Trương, Quốc Chính

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Xây dựng nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng
Xây dựng nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng

Tác giả : Nguyễn, Văn Thảo

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Lược giải tổ chức bộ máy nhà nước của các quốc gia
Lược giải tổ chức bộ máy nhà nước của các quốc gia

Tác giả : Nguyễn, Đăng Dung,Nguyễn, Chu Dương

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Tổ chức chính quyền thời kỳ phong kiến ở Việt Nam
Tổ chức chính quyền thời kỳ phong kiến ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Minh Tuấn

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Tư Pháp

Chi tiết
Hạn chế sự tùy tiện của cơ quan nhà nước
Hạn chế sự tùy tiện của cơ quan nhà nước

Tác giả : Nguyễn, Đăng Dung

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Tư pháp

Chi tiết
Chế độ tổng thống Mỹ
Chế độ tổng thống Mỹ

Tác giả : Nguyễn, Anh Hùng

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật

 Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG (http://db.vista.gov.vn/)

Chỉ dẫn tạp chí miễn phí (DOAJ – Directory of Open Access Journals) (https://doaj.org)

CSDL tạp chí truy cập mở- vật lý học (http://www.kkhsou.in/library/oajse/subjects/physics.html)

Free ebooks - Project Gutenberg (https://www.gutenberg.org/)

Tạp chí lý luận chính trị (http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php)

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (http://www.vjol.info)

CSDL Luận văn, Luận án (http://search.proquest.com/pqcentral/index)

CSDL Luận văn, Luận án (http://www.theses.com)

Open Access Theses and Dissertations (https://oatd.org/)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://onlinelibrary.wiley.com/)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://www.cambridge.org/core/journals/political-analysis)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://www.annualreviews.org/loi/polisci)

The DOAJ site and its metadata are licensed under CC BY-SA (https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22index.classification.exact%22%3A%22Medicine%22%7D%7D%5D%7D%7D%7D%7D%7D#.XHZETqAxWUk)

Open Access Journals (http://www.kkhsou.in/library/oajse/subjects/political_science.html)

Tạp chí về khoa học chính trị (The journal of politics)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://www.jstor.org/journal/jpolitics)