Giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề Môi trường mà Trung tâm Học liệu &CNTT - Đại học Thái Nguyên đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề môi trường, các tác phẩm liên ngành về môi trường, về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và kỹ thuật bảo vệ môi trường. Bao gồm các mục chính sau:

 + Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử; 
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Quản lý môi trường
Quản lý môi trường

Tác giả : Đenton, Đ. Keith,Lê, Trung Phương

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Trung tâm Thông tin Khoa học Kỹ thuật Hoá chất

Chi tiết
Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt  Nam
Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 - 2010)
Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 - 2010)

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Cẩm nang quản lý môi trường
Cẩm nang quản lý môi trường

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong quản lý đất đai
Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong quản lý đất đai

Tác giả : Anh Tuấn,Park, Won,Lê, Huy Lâm

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Dân trí

Chi tiết
Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Quản lý tài nguyên thiên nhiên

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Quản lý tài nguyên và môi trường
Quản lý tài nguyên và môi trường

Tác giả : Nguyễn, Ngọc Dung

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Cơ sở xã hội nhân văn trong quản lý Nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
Cơ sở xã hội nhân văn trong quản lý Nhà nước đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Tác giả : Hà, Huy Thành,Lê, Cao Đoàn,Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Hiện trạng và giải pháp quản lý môi trường thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn, Văn Thuận,Nguyễn, Thế Đặng

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật