Giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Mắt mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet. Bao gồm cả bệnh loạn thị, mù, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, đo thị lực,...

Tài liệu bao gồm gồm: Sách in, CSDL điện tử, luận văn/luận án.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Becker-Shaffer's diagnosis and therapy of the glaucomas
Becker-Shaffer's diagnosis and therapy of the glaucomas

Tác giả : Stamper, Robert L.,Lieberman, Marc F.,Drake, Michael V.

Nhà xuất bản : Mosby Elsevier

Chi tiết
Glaucoma surgery
Glaucoma surgery

Tác giả : Luntz, Maurice H.,Harrison, Raymond

Năm xuất bản : 1994

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Nhãn khoa
Nhãn khoa

Tác giả : Hoàng, Thị Phúc

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Treatment planning in dentistry
Treatment planning in dentistry

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Mosby/Elsevier

Chi tiết
Colour atlas of ophthalmology
Colour atlas of ophthalmology

Tác giả : Lim, Arthur Siew Ming.,Constable, Ian J.,Wong, Tien Yin.

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Cornea handbook
Cornea handbook

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : SLACK Inc.

Chi tiết
Giáo trình Mắt
Giáo trình Mắt

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chi tiết
Nhãn khoa
Nhãn khoa

Tác giả : Hoàng, Thị Phúc

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Ophthalmic desk reference
Ophthalmic desk reference

Năm xuất bản : 1991

Nhà xuất bản : Raven Press

Chi tiết
Phòng trị cận thị cho thanh thiếu nhi
Phòng trị cận thị cho thanh thiếu nhi

Tác giả : Từ, Quang Đệ

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật