Giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề Môi trường mà Trung tâm Học liệu &CNTT - Đại học Thái Nguyên đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet về các vấn đề môi trường, các tác phẩm liên ngành về môi trường, về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và kỹ thuật bảo vệ môi trường. Bao gồm các mục chính sau:

 + Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử; 
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Vận hành và bảo dưỡng các nhà máy xử lý nước thải tập trung
Vận hành và bảo dưỡng các nhà máy xử lý nước thải tập trung

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Giáo trình công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại
Giáo trình công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại

Tác giả : Trịnh, Thị Thanh

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Kỹ năng phòng chống cháy nổ và thoát hiểm
Kỹ năng phòng chống cháy nổ và thoát hiểm

Tác giả : Nguyễn, Thành Long,Bùi, Hữu Hạnh

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Nước thiên nhiên
Nước thiên nhiên

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Kỹ năng phòng chống cháy nổ và thoát hiểm
Kỹ năng phòng chống cháy nổ và thoát hiểm

Tác giả : Nguyễn, Thành Long,Bùi, Hữu Hạnh

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường
Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường

Tác giả : Tăng, Văn Đoàn

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến
Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến

Tác giả : Nguyễn, Việt Anh

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Tối ưu hoá hệ thống cấp thoát nước và môi trường
Tối ưu hoá hệ thống cấp thoát nước và môi trường

Tác giả : Phan, Vĩnh Cẩn

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Công nghệ xử lý nước thải đô thị
Công nghệ xử lý nước thải đô thị

Tác giả : Lamouche, Andre,Tạ, Thành Liêm

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước
Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước

Tác giả : Trịnh, Xuân Lai

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Xây Dựng

Chi tiết
Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước và môi trường
Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước và môi trường

Tác giả : Phan Vĩnh Cẩn

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Một số yếu tố ảnh hưởng tới sự phát tán khí thải công nghiệp
Một số yếu tố ảnh hưởng tới sự phát tán khí thải công nghiệp

Tác giả : Vũ Thị Thùy Trang;Nguyễn Thị Hằng;Phạm Hương Quỳnh

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường
Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường

Tác giả : Tăng Văn Đoàn;Trần Đức Hạ

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường áp dụng hiện hành mới nhất
Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường áp dụng hiện hành mới nhất

Tác giả : Quí Lâm;Kim Phượng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Lao động Xã hội

Chi tiết
Giải pháp nâng cao hiệu quả hầm bioga để xử lý môi trường nông thôn. Tập 2
Giải pháp nâng cao hiệu quả hầm bioga để xử lý môi trường nông thôn. Tập 2

Tác giả : Vũ Văn Hiểu

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Bio augmentation of anaerobic ammonium oxidation activity supported on graphene oxide and titanium nanotubes
Bio augmentation of anaerobic ammonium oxidation activity supported on graphene oxide and titanium nanotubes

Tác giả : Khuat, Thi Thanh Huyen,Doong, Ruey An,Lin, Jih Gaw

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Phương pháp tổng hợp các bộ điều khiển cho hệ thao tác từ xa một chủ một tớ (Teleoperation - SMSS)
Phương pháp tổng hợp các bộ điều khiển cho hệ thao tác từ xa một chủ một tớ (Teleoperation - SMSS)

Tác giả : Đặng, Ngọc Trung,Đỗ, Trung Hải,Đỗ, Đức Nam

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Đánh giá hiện trạng thu gom xử lý chất thải nguy hại tại Nhà máy Z115, tỉnh Thái Nguyên
Đánh giá hiện trạng thu gom xử lý chất thải nguy hại tại Nhà máy Z115, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Ngọc Huy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Tăng cường hoạt tính sinh học của hoạt động oxy hóa Amoni bởi Graphene Oxide và Titanium Nanotubes
Tăng cường hoạt tính sinh học của hoạt động oxy hóa Amoni bởi Graphene Oxide và Titanium Nanotubes

Tác giả : Khuất Thị Thanh Huyền

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia giao thông Đài Loan

Chi tiết
Mô hình vận hành điều tiết thời gian thực thời kỳ mùa lũ hệ thống hồ chứa trên sông Vu Gia – Thu Bồn
Mô hình vận hành điều tiết thời gian thực thời kỳ mùa lũ hệ thống hồ chứa trên sông Vu Gia – Thu Bồn

Tác giả : Tô Thúy Nga

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Chi tiết
Đánh giá hiện trạng và khả năng cung cấp nước của một số hồ nước chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Đánh giá hiện trạng và khả năng cung cấp nước của một số hồ nước chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Hà Mậu Khang

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Chi tiết
Đánh giá hiện trạng môi trường bãi rác Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Đánh giá hiện trạng môi trường bãi rác Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Tác giả : Đoàn Văn Đạt

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Nông Lâm

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Về phương pháp Gradient descent giải bài toán tối ưu trong học máy
Về phương pháp Gradient descent giải bài toán tối ưu trong học máy

Tác giả : Bùi Thị Thanh Xuân;Dương Thị Nhung;Hà Thị Thanh

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Hiện trạng quản lý chất thải rắn ở các tỉnh Tây Nguyên
Hiện trạng quản lý chất thải rắn ở các tỉnh Tây Nguyên

Tác giả : Trần Trung Dũng;Tuyết Hoa Niêkđam;Nguyễn Hoàng Phương

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Hiệu quả xử lý ô nhiễm dầu ven biển bằng chế phẩm chất hoạt hóa bề mặt sinh học được tổng hợp bởi vi sinh vật biển
Hiệu quả xử lý ô nhiễm dầu ven biển bằng chế phẩm chất hoạt hóa bề mặt sinh học được tổng hợp bởi vi sinh vật biển

Tác giả : Vương Thị Nga;Kiều Thị Quỳnh Hoa;Lại Thúy Hiền;Lại Thúy Hiền

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Đánh giá ảnh hưởng nước tái sinh đến chất lượng đất dựa trên độc tính cộng đồng vi sinh vật đất
Đánh giá ảnh hưởng nước tái sinh đến chất lượng đất dựa trên độc tính cộng đồng vi sinh vật đất

Tác giả : Đặng Vũ Xuân Huyên;Trịnh Thị Bích Huyền;Đặng Vũ Bích Hạnh;Nguyễn Phước Dân

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Đánh giá tái sử dụng nước thải ngành chế biến mủ cao su đến chất lượng nước ngầm cho trồng cây lâu năm
Đánh giá tái sử dụng nước thải ngành chế biến mủ cao su đến chất lượng nước ngầm cho trồng cây lâu năm

Tác giả : Đặng Vũ Xuân Huyên;Đặng Vũ Bích Hạnh;Amira Abdelrasoul;Huu Doan

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
	Những nguyên tắc trong phát triển hệ sinh thái công nghiệp
Những nguyên tắc trong phát triển hệ sinh thái công nghiệp

Tác giả : Hàn Trần Việt

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết