Giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề Kinh tế nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mà Trung tâm Học liệu &CNTT - Đại học Thái Nguyên đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet về dự báo và dự đoán cung và cầu, chính sách trang trại của chính phủ và các tác phẩm tổng hợp về kinh tế sản xuất, bảo quản, phân phối thực phẩm.Các mục chính gồm:
+ Tài liệu in ấn;
+ CSDL điện tử; 
+ Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển...
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Kỷ yếu hội thảo phát triển bền vững nông thôn miền núi phía Bắc Việt Nam
Kỷ yếu hội thảo phát triển bền vững nông thôn miền núi phía Bắc Việt Nam

Tác giả : Đặng, Kim Vui,Đỗ, Anh Tài,Nguyễn, Thế Đặng

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Giáo trình cơ sở xã hội học Nông thôn Việt Nam
Giáo trình cơ sở xã hội học Nông thôn Việt Nam

Tác giả : Tống, Văn Chung

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới

Tác giả : Vũ, Văn Phúc

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia sự thật

Chi tiết
The journal of rural development
The journal of rural development

Tác giả : Ahsan, Kamrul

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Bangladesh Academy for Rural Development

Chi tiết
Good governance in rural development
Good governance in rural development

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Bangladesh Academy for Rural Development

Chi tiết
Xã hội học nông thôn
Xã hội học nông thôn

Tác giả : Bùi, Quang Dũng

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chi tiết
Hành trình về làng Việt cổ truyền
Hành trình về làng Việt cổ truyền

Tác giả : Bùi, Xuân Đính

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Viện Văn hóa

Chi tiết
Sự phát triển của làng nghề La Phù
Sự phát triển của làng nghề La Phù

Tác giả : Tạ, Long,Trần, Thị Hồng Yến,Nguyễn, Thị Thanh Bình,Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Hoàng Thị Ngọc Lan

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Thực trạng huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Thực trạng huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Tác giả : Hà Văn Bình

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Giải pháp xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Giải pháp xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Tác giả : Đào Thế Đông

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Tác giả : Cầm Văn Khiêm

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Phùng Trần Mỹ Hạnh

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Xây dựng nông thôn mới huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010-2017
Xây dựng nông thôn mới huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010-2017

Tác giả : Trần, Thị Phi,Nguyễn, Việt Tiến

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Giải pháp xây dựng Nông thôn mới tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Giải pháp xây dựng Nông thôn mới tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Tác giả : Lê, Xuân Mạnh,Đinh, Ngọc Lan

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Dương, Văn Thao,Trần, Đình Tuấn

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật