Giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề Kinh tế nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mà Trung tâm Học liệu &CNTT - Đại học Thái Nguyên đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet về dự báo và dự đoán cung và cầu, chính sách trang trại của chính phủ và các tác phẩm tổng hợp về kinh tế sản xuất, bảo quản, phân phối thực phẩm.Các mục chính gồm:
+ Tài liệu in ấn;
+ CSDL điện tử; 
+ Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển...
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Dữ liệu đang được cập nhật
Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Vũ Thị Thu Hằng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Tác giả : Phạm Anh Đức

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn
Giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Nguyễn Xuân Non

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Đánh giá việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Đánh giá việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Tác giả : Nguyễn Thị Nhung

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Hoàng Văn Phong

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai
Quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

Tác giả : Đinh Trọng Giáp

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Một số giải pháp phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
Một số giải pháp phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Đinh Thị Vỹ

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Giải pháp tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thu chè tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
Giải pháp tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thu chè tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Tác giả : Nguyễn Bá Kiện

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Hứa Đức Tuấn

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Vai trò của hội liên hiệp phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Vai trò của hội liên hiệp phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Phương Anh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Công cuộc xóa đói giảm nghèo ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2001-2017
Công cuộc xóa đói giảm nghèo ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2001-2017

Tác giả : Ngô Thị Tuyết

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết