Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề KỸ THUẬT ĐIỆN  bao gồm: phát điện, lưu trữ, biến đổi, lưu trữ và truyền điện năng mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ nguồn truy cập mở trên Internet. Các loại tài liệu bao gồm:
+ Sách
+ Luận án, luận văn
+ Báo, tạp chí
+ Cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.
Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Getting started with electronics
Getting started with electronics

Tác giả : Shamieh, Cathleen

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons Inc.

Chi tiết
Electronics for kids for dummies
Electronics for kids for dummies

Tác giả : Shamieh, Cathleen

Nhà xuất bản : For Dummies, a Wiley Brand

Chi tiết
Giáo trình các hệ thống thông tin vô tuyến
Giáo trình các hệ thống thông tin vô tuyến

Tác giả : Đào, Huy Du

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình lý thuyết mạch tín hiệu
Giáo trình lý thuyết mạch tín hiệu

Tác giả : Lại, Khắc Lãi,Đặng, Danh Hoằng,Lê, Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Kỹ thuật đo lường và truyền thông công nghiệp
Kỹ thuật đo lường và truyền thông công nghiệp

Tác giả : Nguyễn, Văn Chí,CK

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Digital design and computer architecture
Digital design and computer architecture

Tác giả : Harris, Sarah L.,Harris, David Money

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Morgan Kaufmann

Chi tiết

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình lý thuyết mạch tín hiệu
Giáo trình lý thuyết mạch tín hiệu

Tác giả : Lại, Khắc Lãi,Đặng, Danh Hoằng,Lê, Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Nghiên cứu hệ thống giám sát và điều khiển hệ thống điện trong Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
Nghiên cứu hệ thống giám sát và điều khiển hệ thống điện trong Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Huy Quỳnh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Điều khiển ổn định lưới điện cụ bộ (vi lưới) có các nguồn năng lượng tái tạo
Điều khiển ổn định lưới điện cụ bộ (vi lưới) có các nguồn năng lượng tái tạo

Tác giả : Vũ Văn Đức

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Tính toán vị trí và dung lượng bù tối ưu trong lưới điện phân phối trung áp Bắc Kạn xét đến xác suất của phụ tải
Tính toán vị trí và dung lượng bù tối ưu trong lưới điện phân phối trung áp Bắc Kạn xét đến xác suất của phụ tải

Tác giả : Triệu Đức Tụng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Tính toán vị trí và dung lượng bù tối ưu trong lưới điện phân phối trung áp Bắc Kạn xét đến đồ thị phụ tải
Tính toán vị trí và dung lượng bù tối ưu trong lưới điện phân phối trung áp Bắc Kạn xét đến đồ thị phụ tải

Tác giả : Nguyễn Văn Viên

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Nghiên cứu, thiết kế thiết bị bù trung thế ổn định điện áp lưới điện
Nghiên cứu, thiết kế thiết bị bù trung thế ổn định điện áp lưới điện

Tác giả : Nguyễn Hồng Mạnh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện phân phối 35kV tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trên lưới điện phân phối 35kV tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Nguyễn Đức Thuận

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp điều khiển xa cho các trạm biến áp 110 kV không người trực tại Công ty điện lực Bắc Kạn
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp điều khiển xa cho các trạm biến áp 110 kV không người trực tại Công ty điện lực Bắc Kạn

Tác giả : Nguyễn Đức Thái

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Nghiên cứu lọc sóng hài nhằm nâng cao chất lượng điện năng
Nghiên cứu lọc sóng hài nhằm nâng cao chất lượng điện năng

Tác giả : Nguyễn Đình Giảng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống truyền thông cho trạm điện phân phối sử dụng scada
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống truyền thông cho trạm điện phân phối sử dụng scada

Tác giả : Nguyễn, Đức Mùi,Đào, Huy Du

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Nghiên cứu, chế tạo hệ thống giám sát điều khiển cho trạm điện phân phối
Nghiên cứu, chế tạo hệ thống giám sát điều khiển cho trạm điện phân phối

Tác giả : Dương, Trường Sa,Đào, Huy Du

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Nghiên cứu nâng cao ổn định lưới điện 374-E17.1 Mộc Châu - Sơn La có sự tham gia các thủy điện nhỏ
Nghiên cứu nâng cao ổn định lưới điện 374-E17.1 Mộc Châu - Sơn La có sự tham gia các thủy điện nhỏ

Tác giả : Đỗ Duy Thanh

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Nghiên cứu quá điện áp quá độ tác động lên cách điện trạm biếp áp 220 KV Thái Nguyên
Nghiên cứu quá điện áp quá độ tác động lên cách điện trạm biếp áp 220 KV Thái Nguyên

Tác giả : Ngô Bá Trình

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Thiết kế hệ chuẩn đoán sự cố tiềm ẩn của máy biến áp lực dựa trên fuzzy logic
Thiết kế hệ chuẩn đoán sự cố tiềm ẩn của máy biến áp lực dựa trên fuzzy logic

Tác giả : Nguyễn Khắc Hưng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Nghiên cứu, thiết kế thiết bị bù hạ thế ổn định điện áp lưới điện
Nghiên cứu, thiết kế thiết bị bù hạ thế ổn định điện áp lưới điện

Tác giả : Nguyễn Huy Khương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Nâng cao độ tin cậy và hiệu quả vận hành bằng các giải pháp tự động trên lưới phân phối 35kV tỉnh Bắc Kạn
Nâng cao độ tin cậy và hiệu quả vận hành bằng các giải pháp tự động trên lưới phân phối 35kV tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Cao Diễm Thanh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Hệ thống nhận dạng thông minh chẩn đoán nhanh ổn định động hệ thống điện
Hệ thống nhận dạng thông minh chẩn đoán nhanh ổn định động hệ thống điện

Tác giả : Nguyễn Ngọc Âu

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Phát triển thị trường điện lực tại Việt Nam
Phát triển thị trường điện lực tại Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Hoài Nam

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chi tiết
Nghiên cứu, chế tạo hệ thống giám sát điều khiển cho trạm điện phân phối
Nghiên cứu, chế tạo hệ thống giám sát điều khiển cho trạm điện phân phối

Tác giả : Dương Trường Sa

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Nghiên cứu tổng quan những vấn đề an ninh chính trong mạng internet of things
Nghiên cứu tổng quan những vấn đề an ninh chính trong mạng internet of things

Tác giả : Đoàn Minh Cảnh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Nguyên cứu, thiết kế hệ thống truyền thông cho trạm điện phân phối sử dụng scada
Nguyên cứu, thiết kế hệ thống truyền thông cho trạm điện phân phối sử dụng scada

Tác giả : Nguyễn Đức Mùi

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chi tiết
Giao thức mạng truyền thông công nghiệp Profibus và ứng dụng
Giao thức mạng truyền thông công nghiệp Profibus và ứng dụng

Tác giả : Đỗ Thị Mai

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Phân tích các tính chất vật lý của mô hình kênh Ultrawideband trong việc truyền thông ở khoảng cách ngắn
Phân tích các tính chất vật lý của mô hình kênh Ultrawideband trong việc truyền thông ở khoảng cách ngắn

Tác giả : Nguyễn Chí Nhân;Dương Hoài Nghĩa;Đinh Văn Ánh

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
Nghiên cứu một số phương án sử dụng nguồn năng lượng tái tạo cho phát điện ở Việt Nam
Nghiên cứu một số phương án sử dụng nguồn năng lượng tái tạo cho phát điện ở Việt Nam

Tác giả : Phạm Thị Thanh Mai;Nguyễn Vĩnh Thụy

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Khảo sát trên hợp bộ thí nghiệm CMC -356 khả năng cải thiện sai số của rơle khoảng cách bằng mạng nơ -ron MLP
Khảo sát trên hợp bộ thí nghiệm CMC -356 khả năng cải thiện sai số của rơle khoảng cách bằng mạng nơ -ron MLP

Tác giả : Trương Tuấn Anh;Trần Hoài Linh;Nguyễn Đức Thảo

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Giảm thiểu ảnh hưởng của lõm điện áp trong hệ thống điện công nghiệp bằng bộ khôi phục điện áp động DVR
Giảm thiểu ảnh hưởng của lõm điện áp trong hệ thống điện công nghiệp bằng bộ khôi phục điện áp động DVR

Tác giả : Trần Duy Trinh;Trần Trọng Minh;Nguyễn Văn Liễn;Ngô Đức Minh

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết