Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề KHOA HỌC NGÔN NGỮ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn...mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách 

+ Luận văn, luận án

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử

+ Bách khoa thư, sổ tay, từ điển

Thông tin ở đây không thể đầy đủ toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Từ điển Nga Việt
Từ điển Nga Việt

Tác giả : Nguyễn, Trọng Báu,Phạm, Danh Môn,Hoàng, Thùy Dương

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : NXB Từ điển Bách khoa

Chi tiết
Giáo trình dịch Việt Nga (văn bản báo chí)
Giáo trình dịch Việt Nga (văn bản báo chí)

Tác giả : Dương, Thị Thu Hương

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Chi tiết
Những mẫu câu chuẩn trong giao tiếp tiếng Nga
Những mẫu câu chuẩn trong giao tiếp tiếng Nga

Tác giả : Chi Mai

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Cú pháp tiếng Nga
Cú pháp tiếng Nga

Tác giả : Trương, Văn Vỹ

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh

Chi tiết
Đọc tiếng Nga
Đọc tiếng Nga

Tác giả : Trương, Văn Vỹ

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Đọc tiếng Nga
Đọc tiếng Nga

Tác giả : Trương, Văn Vỹ

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh

Chi tiết
Nghe tiếng Nga 1
Nghe tiếng Nga 1

Tác giả : Nguyễn, Anh Thư

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Đọc tiếng Nga I
Đọc tiếng Nga I

Tác giả : Trương,Văn Vỹ

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Đọc tiếng Nga III
Đọc tiếng Nga III

Tác giả : Trương,Văn Vỹ

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Đọc tiếng Nga II
Đọc tiếng Nga II

Tác giả : Trương,Văn Vỹ

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Tiếng Nga cho mọi người
Tiếng Nga cho mọi người

Tác giả : V. G. Koxtomarova

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Từ điển Nga Việt. Tập 1
Từ điển Nga Việt. Tập 1

Tác giả : K. M. Alikanov

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Thế giới

Chi tiết
Từ điển Nga Việt. Tập 2
Từ điển Nga Việt. Tập 2

Tác giả : K. M. Alikanov

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Thế giới

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật