Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề KHOA HỌC NGÔN NGỮ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn...mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách 

+ Luận văn, luận án

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử

+ Bách khoa thư, sổ tay, từ điển

Thông tin ở đây không thể đầy đủ toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Révisions [Multimédia multisupport]
Révisions [Multimédia multisupport]

Tác giả : Huet, Célyne,Vidal, Sandrine

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : CLE international, impr

Chi tiết
Orthographe [Multimédia multisupport]
Orthographe [Multimédia multisupport]

Tác giả : Chollet, Isabelle,Robert, Jean-Michel

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : CLE international, impr

Chi tiết
Révisions [Multimédia multisupport]
Révisions [Multimédia multisupport]

Tác giả : Huet, Célyne,Vidal, Sandrine

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : CLE international, impr

Chi tiết
Conjugaison [Multimédia multisupport]
Conjugaison [Multimédia multisupport]

Tác giả : Grand-Clément, Odile

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : CLE international, impr

Chi tiết
Orthographe [Multimédia multisupport]
Orthographe [Multimédia multisupport]

Tác giả : Hermeline, Lauren

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : CLE international, impr

Chi tiết
Révisions [Multimédia multisupport]
Révisions [Multimédia multisupport]

Tác giả : Johnson, Anne-Marie,Cuny, Flore.

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : CLE international, impr

Chi tiết
Conjugaison [Multimédia multisupport]
Conjugaison [Multimédia multisupport]

Tác giả : Grand-Clément, Odile

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : CLE international, impr

Chi tiết
Panorama de la langue française 3
Panorama de la langue française 3

Tác giả : Girardet, Jacky

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : CLE International

Chi tiết
Panorama de la langue française 4
Panorama de la langue française 4

Tác giả : Girardet, Jacky

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : CLE International

Chi tiết
Một trăm hai mươi   120 bài luận mẫu Pháp văn
Một trăm hai mươi 120 bài luận mẫu Pháp văn

Tác giả : Nguyễn, Văn Dư,Nguyễn, Dương Chi

Năm xuất bản : 2006

Chi tiết
Tự học giao tiếp tiếng Thái trong mọi tình huống
Tự học giao tiếp tiếng Thái trong mọi tình huống

Tác giả : Lê Minh Cẩn dịch

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : NXB Tổng hợp TP.HCM

Chi tiết
Tự học tiếng Pháp. Tập 2
Tự học tiếng Pháp. Tập 2

Tác giả : Trần Sỹ Lang;Hoàng Lê Chính

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Thanh niên

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Tổng quan về giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành
Tổng quan về giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành

Tác giả : Bùi Thị Thu Hương

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết