Từ khóa đề xuất

Năm mươi   50 mẫu nhà ở xã hội
Năm mươi 50 mẫu nhà ở xã hội

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà
Kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà

Tác giả : Nguyễn, Tiến Đích

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Kiến trúc nhà ở
Kiến trúc nhà ở

Tác giả : Đặng, Thái Hoàng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Kiến trúc nhà ở nông thôn hiện đại
Kiến trúc nhà ở nông thôn hiện đại

Tác giả : Đặng, Hồng Vũ,Văn Nam,Đỗ, Chí,Trần, Kim Bảo

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Thiết kế điển hình - Nhà ở công nhân khu công nghiệp
Thiết kế điển hình - Nhà ở công nhân khu công nghiệp

Tác giả : Tiêu Chuẩn nhà nước,Bộ Xây dựng

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Nguyên lý thiết kế công trình bể bơi có mái
Nguyên lý thiết kế công trình bể bơi có mái

Tác giả : Tạ, Trường Xuân

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc
Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc

Tác giả : Phan, Tấn Hài,Võ, Đình Diệp,Cao, Xuân Lương

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Thiết kế nhà ở
Thiết kế nhà ở

Tác giả : Trần, Xuân Đỉnh,Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Thiết kế mẫu nhà ở công vụ cho giáo viên
Thiết kế mẫu nhà ở công vụ cho giáo viên

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật