Từ khóa đề xuất

Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu
Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu

Tác giả : Nguyễn, Đức Thiềm

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng
Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng

Tác giả : Nguyễn,Văn Quảng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Kiến trúc nhiệt đới ẩm
Kiến trúc nhiệt đới ẩm

Tác giả : Hoàng, Huy Thắng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Hướng dẫn tính toán và thiết kế âm thanh kiến trúc
Hướng dẫn tính toán và thiết kế âm thanh kiến trúc

Tác giả : Nguyễn, Trọng Phượng

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Giáo trình cấu tạo kiến trúc
Giáo trình cấu tạo kiến trúc

Tác giả : Bộ xây dựng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Cấu tạo kiến trúc
Cấu tạo kiến trúc

Tác giả : Phạm, Việt Anh,Nguyễn, Khắc Sinh,Vũ, Hồng Cương,Vương, Hải Long

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng
Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng

Tác giả : Nguyễn,Văn Quảng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Cấu tạo kiến trúc
Cấu tạo kiến trúc

Tác giả : Bộ xây dựng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Giáo trình cấu tạo kiến trúc
Giáo trình cấu tạo kiến trúc

Tác giả : Bộ xây dựng

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Kiến trúc nhà ở nông thôn hiện đại
Kiến trúc nhà ở nông thôn hiện đại

Tác giả : Đặng, Hồng Vũ,Đỗ, Chí,Văn Nam,Trần, Kim Bảo

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật