Từ khóa đề xuất

Gốm cổ và hoa văn trên trang phục của người Chăm
Gốm cổ và hoa văn trên trang phục của người Chăm

Tác giả : Đinh, Bá Hoà,Trương, Hiến Mai

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Văn hoá dân tộc

Chi tiết
Cổ vật gốm sử Trung Quốc
Cổ vật gốm sử Trung Quốc

Tác giả : Hoàng, Xuân Chính

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Gốm Việt Nam từ đất nung đến sứ
Gốm Việt Nam từ đất nung đến sứ

Tác giả : Trần, Khánh Chương

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : NXB Nghệ thuật

Chi tiết
Gốm sành nâu ở Phù Lãng
Gốm sành nâu ở Phù Lãng

Tác giả : Trương, Minh Hằng,Viện khoa học xã hội Việt Nam

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật