Từ khóa đề xuất

GameMaker
GameMaker

Tác giả : Rohde, Michael

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Android game programming for dummies
Android game programming for dummies

Tác giả : James, Derek

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Minecraft for dummies
Minecraft for dummies

Tác giả : Stay, Jesse,Stay, Thomas,Cordeiro, Jacob

Nhà xuất bản : John Wiley and Sons, Inc.

Chi tiết
Một trăm   100 ván cờ xuất sắc của vua cờ Fischer
Một trăm 100 ván cờ xuất sắc của vua cờ Fischer

Tác giả : Võ, Tần

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Hà Nội

Chi tiết
Cờ tướng cho người mới bắt đầu
Cờ tướng cho người mới bắt đầu

Tác giả : Vương, Mạnh

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Chi tiết
Professional XNA programming
Professional XNA programming

Tác giả : Nitschke, Benjamin

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Wiley Pub

Chi tiết
Kỹ xảo trung cục thực dụng cờ tướng
Kỹ xảo trung cục thực dụng cờ tướng

Tác giả : Lâm Hồng,Đặng, Bình

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Thể dục thể thao

Chi tiết
Tôi yêu thể thao Bida Snooker
Tôi yêu thể thao Bida Snooker

Tác giả : Cát, Lợi,Thế Anh

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Mỹ thuật

Chi tiết
Edurance
Edurance

Tác giả : Magee, David

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Game development essentials
Game development essentials

Tác giả : Muehl, William.,Novak, Jeannie

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Thomson / Delmar Learning

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật