Từ khóa đề xuất

Theatre in Latin America
Theatre in Latin America

Tác giả : Versényi, Adam

Năm xuất bản : 1993

Nhà xuất bản : Cambridge University Press

Chi tiết
Theatre
Theatre

Tác giả : Cohen, Robert

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Sinh hoạt nghệ thuật dân gian Hà Nội
Sinh hoạt nghệ thuật dân gian Hà Nội

Tác giả : Hà Nguyễn

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Giáo trình múa
Giáo trình múa

Tác giả : Trần, Minh Trí

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Sân khấu dân gian
Sân khấu dân gian

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Văn hoá dân tộc

Chi tiết
Con rồng giữa trần ai
Con rồng giữa trần ai

Tác giả : Trần, Minh Thu

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Văn học

Chi tiết
Character costume figure drawing
Character costume figure drawing

Tác giả : Tan, Huaixiang.

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Elsevier/Focal Press

Chi tiết
A choreographer’s handbook
A choreographer’s handbook

Tác giả : Burrows, Jonathan.

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Giáo trình quốc tế vũ
Giáo trình quốc tế vũ

Tác giả : Nguyễn, Hồng Giang

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Nghệ sĩ nhân dân Đỗ Minh Tiến
Nghệ sĩ nhân dân Đỗ Minh Tiến

Tác giả : Đinh, Mạnh Cường

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật