Từ khóa đề xuất

The lady rode bucking horses
The lady rode bucking horses

Tác giả : Marvine, Dee

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Twodot

Chi tiết
American cinema/American culture
American cinema/American culture

Tác giả : Belton, John

Nhà xuất bản : McGraw - Hill

Chi tiết
Đóng phim là thế nào?
Đóng phim là thế nào?

Tác giả : Lê, Dân

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Văn hoá Sài Gòn

Chi tiết
Cinema, memory, modernity
Cinema, memory, modernity

Tác giả : Kilbourn, Russell J. A.

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Routledge,

Chi tiết
China on video
China on video

Tác giả : Voci, Paola.

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Điện ảnh ở thành phố Hồ Chí Minh
Điện ảnh ở thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả : Nguyễn, Quân Bảo

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Nxb. Văn hoá Sài Gòn

Chi tiết
Lễ hội dân gian của ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu
Lễ hội dân gian của ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu

Tác giả : Đinh, Văn Hạnh,Phan, An

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : NXB trẻ

Chi tiết
Dạo chơi vườn điện ảnh
Dạo chơi vườn điện ảnh

Tác giả : Việt Linh

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Văn hóa Sài Gòn

Chi tiết
Filmmaking for dummies
Filmmaking for dummies

Tác giả : Stoller, Bryan Michael

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Film theory and contemporary Hollywood movies
Film theory and contemporary Hollywood movies

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật