Từ khóa đề xuất

Guitar amps & effects for dummies
Guitar amps & effects for dummies

Tác giả : Hunter, Dave

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc.

Chi tiết
Bốn mươi lăm   45 ngày biết đệm guitar
Bốn mươi lăm 45 ngày biết đệm guitar

Tác giả : Song Minh

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Âm nhạc

Chi tiết
Học đệm ghita qua những bản tình ca nổi tiếng
Học đệm ghita qua những bản tình ca nổi tiếng

Tác giả : Cù, Minh Nhật,Park, Won,Lê, Huy Lâm

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Âm nhạc

Chi tiết
Phương pháp học ghita
Phương pháp học ghita

Tác giả : Tạ Tấn

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Âm nhạc

Chi tiết
Những
Những

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : NXB Âm nhạc

Chi tiết
Hướng dẫn tự học đàn guitar
Hướng dẫn tự học đàn guitar

Tác giả : Phạm, Khắc Hiền

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Âm Nhạc

Chi tiết
Phương pháp học ghita
Phương pháp học ghita

Tác giả : Carulli, F.,Hải Thoại

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Âm nhạc

Chi tiết
Học đệm Ghita qua những bản tình ca nổi tiếng
Học đệm Ghita qua những bản tình ca nổi tiếng

Tác giả : Cù, Minh Nhật

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Âm nhạc

Chi tiết
Guitar Bass
Guitar Bass

Tác giả : Lê, Nhất Phương

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật