Từ khóa đề xuất

Empire State
Empire State

Tác giả : Shiga, Jason,Pham, John

Nhà xuất bản : Abrams ComicArts

Chi tiết
Một số vấn đề cơ bản về môn học hình họa
Một số vấn đề cơ bản về môn học hình họa

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
Vẽ mĩ thuật
Vẽ mĩ thuật

Tác giả : Lê, Đức Lai

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Thiết kế bài giảng mĩ thuật 9
Thiết kế bài giảng mĩ thuật 9

Tác giả : Nguyễn, Hữu Hạnh,Vũ, Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Rèn luyện kĩ năng vẽ mỹ thuật cho thí sinh thi vào ngành kiến trúc
Rèn luyện kĩ năng vẽ mỹ thuật cho thí sinh thi vào ngành kiến trúc

Tác giả : Trường Kỳ,Đặng, Thái Hoàng

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Thiết kế bài giảng Mĩ thuật 5
Thiết kế bài giảng Mĩ thuật 5

Tác giả : Lê, Kim Nhung

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Thiết kế bài giảng Mĩ thuật 3
Thiết kế bài giảng Mĩ thuật 3

Tác giả : Nguyễn, Hữu Hạnh

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Biếm họa
Biếm họa

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Thông tấn

Chi tiết
Web comics for teens
Web comics for teens

Tác giả : Duggan, Michael

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Course Technology PTR/Cengage Learning

Chi tiết
Maya 2008 character modeling and animation
Maya 2008 character modeling and animation

Tác giả : Flaxman, Tereza

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Thomson Course Technology

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật