Từ khóa đề xuất

Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại
Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại

Tác giả : Trần, Văn Dũng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Bách khoa

Chi tiết
Kĩ thuật nấu luyện hợp kim đúc
Kĩ thuật nấu luyện hợp kim đúc

Tác giả : Nguyễn, Hữu Dũng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Bách khoa - Hà Nội

Chi tiết
Luyện thép hợp kim và thép đặc biệt
Luyện thép hợp kim và thép đặc biệt

Tác giả : Bùi, Anh Hòa,Nguyễn, Sơn Lâm

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Giáo trình phương pháp kiểm tra không phá huỷ kim loại
Giáo trình phương pháp kiểm tra không phá huỷ kim loại

Tác giả : Phạm, Ngọc Nguyên,Phạm, Khắc Hùng

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Giáo trình phương pháp kiểm tra không phá huỷ kim loại bằng tia rơnghen và gamma
Giáo trình phương pháp kiểm tra không phá huỷ kim loại bằng tia rơnghen và gamma

Tác giả : Phạm, Ngọc Nguyên,Phạm, Khắc Hùng

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Thép hợp kim, hợp kim
Thép hợp kim, hợp kim

Tác giả : Trần, Văn Dy

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Công nghệ sản xuất ferro hợp kim sắt
Công nghệ sản xuất ferro hợp kim sắt

Tác giả : Ngô, Trí Phúc,Nguyễn, Sơn Lâm

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Luyện kim loại quý hiếm
Luyện kim loại quý hiếm

Tác giả : Đinh, Phạm Thái

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : NXB Bách Khoa

Chi tiết
Kỹ thuật phân tích thu hồi kim loại quí tinh khiết
Kỹ thuật phân tích thu hồi kim loại quí tinh khiết

Tác giả : Nguyễn, Khương

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Thiết kế kết cấu thép
Thiết kế kết cấu thép

Tác giả : Đoàn, Định Kiến

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật