Từ khóa đề xuất

Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy
Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy

Tác giả : Lê, Quang Diễn,Nguyễn, Thị Minh Nguyệt,Phan, Huy Hoàng

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Bách Khoa Hà Nội

Chi tiết
Thiết bị ngành giấy
Thiết bị ngành giấy

Tác giả : Nguyễn, Xuân Trường,Doãn, Thái Hoà

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Thiết bị ngành giấy
Thiết bị ngành giấy

Tác giả : Nguyễn, Xuân Trường,Doãn, Thái Hoà

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Handbook of Pulp
Handbook of Pulp

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Handbook of Pulp
Handbook of Pulp

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Handbook of paper and board
Handbook of paper and board

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Wiley-VCH

Chi tiết
Giáo trình bảo vệ môi trường trong công nghiệp bột giấy và giấy
Giáo trình bảo vệ môi trường trong công nghiệp bột giấy và giấy

Tác giả : Doãn, Thái Hoà

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật