Tại chủ đề Địa lý chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Địa lý tập hợp những tài liệu nói về  Địa lý lịch sử, Địa lý thiên văn, Địa lý và du hành ở Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Trắc địa đại cương
Trắc địa đại cương

Tác giả : Phạm, Văn Chuyên

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây Dựng

Chi tiết
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa

Tác giả : Phạm, Văn Chuyên

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Giáo trình bản đồ học
Giáo trình bản đồ học

Tác giả : Đỗ, Vũ Sơn

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Trắc địa
Trắc địa

Tác giả : Phạm, Văn Chuyên

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Trắc địa xây dựng thực hành
Trắc địa xây dựng thực hành

Tác giả : Vũ, Thặng

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Trắc địa ứng dụng
Trắc địa ứng dụng

Tác giả : Nguyễn, Thế Thuận

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa

Tác giả : Phạm, Văn Chuyên

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Trắc địa đại cương
Trắc địa đại cương

Tác giả : Phạm, Văn Chuyên

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Xây Dựng

Chi tiết
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa

Tác giả : Phạm, Văn Chuyên

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng một số loại máy dùng trong trắc địa
Hướng dẫn sử dụng một số loại máy dùng trong trắc địa

Tác giả : Lê, Văn Thơ,Vũ, Thị Thanh Thủy,Nguyễn, Ngọc Anh

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật