Từ khóa đề xuất

Kỹ thuật sơn đồ gỗ
Kỹ thuật sơn đồ gỗ

Tác giả : Nguyễn, Văn Lộc

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
 Primary wood processing
Primary wood processing

Tác giả : Walker, John. C. F.

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Springer

Chi tiết
Kỹ thuật sơn đồ gỗ
Kỹ thuật sơn đồ gỗ

Tác giả : Nguyễn, Văn Lộc

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Analysis of factors influencing labor quality in the handicraft sector of Bac Ninh
Analysis of factors influencing labor quality in the handicraft sector of Bac Ninh

Tác giả : Nguyen Ngoc Tung;Ngo Thi Thuan;Nguyen Hung Anh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật