Từ khóa đề xuất

Kỹ thuật sản xuất thép uốn hình và ống hàn
Kỹ thuật sản xuất thép uốn hình và ống hàn

Tác giả : Trần, Văn Dũng,Lê, Thái Hùng

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Bách Khoa Hà Nội

Chi tiết
Giáo trình công nghệ & thiết bị cán thép hình
Giáo trình công nghệ & thiết bị cán thép hình

Tác giả : Đào, Minh Ngừng

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nội

Chi tiết
Giáo trình thiết bị cơ khí xưởng luyện thép lò điện
Giáo trình thiết bị cơ khí xưởng luyện thép lò điện

Tác giả : Dương, Phúc Tý

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Thiết kế chế tạo máy cán thép và các thiết bị trong nhà máy cán thép
Thiết kế chế tạo máy cán thép và các thiết bị trong nhà máy cán thép

Tác giả : Đỗ, Hữu Nhơn

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Vật liệu và công nghệ hàn
Vật liệu và công nghệ hàn

Tác giả : Nguyễn, Văn Thông

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Khoa học kỹ thuật

Chi tiết
Thiết kế chế tạo máy cán thép và các thiết bị trong nhà máy cán thép
Thiết kế chế tạo máy cán thép và các thiết bị trong nhà máy cán thép

Tác giả : Đỗ, Hữu Nhơn

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật