Từ khóa đề xuất

Kỹ thuật hàn Tig nâng cao
Kỹ thuật hàn Tig nâng cao

Tác giả : Bộ xây dựng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Precision machining technology
Precision machining technology

Nhà xuất bản : Delmar Cengage Learning

Chi tiết
Giáo trình môn học kỹ thuật chế tạo máy
Giáo trình môn học kỹ thuật chế tạo máy

Tác giả : Nguyễn, Đăng Bình,Vũ, Đình Trung,Lê, Cao Thăng

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Đại học Kỹ thuật công nghiệp

Chi tiết
Kỹ thuật phun nhiệt tốc độ cao HVAF - HVOF- D-GUN
Kỹ thuật phun nhiệt tốc độ cao HVAF - HVOF- D-GUN

Tác giả : Đinh, Bá Trụ,Đinh, Văn Chiên

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Machining and cnc technology
Machining and cnc technology

Tác giả : Fitzpatrick, Michael

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Tiêu chuẩn quá trình hàn và trình độ thợ hàn
Tiêu chuẩn quá trình hàn và trình độ thợ hàn

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Giáo trình hàn TIG
Giáo trình hàn TIG

Tác giả : Bộ Xây dựng

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Giáo trình công nghệ chế tạo phôi
Giáo trình công nghệ chế tạo phôi

Tác giả : Hoàng, Tùng,Nguyễn, Ngọc Thành

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình hàn kết cấu thép chịu lực 3G
Giáo trình hàn kết cấu thép chịu lực 3G

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Giáo trình Hàn ống 6G
Giáo trình Hàn ống 6G

Tác giả : Bộ xây dựng

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật