Từ khóa đề xuất

Program evaluation
Program evaluation

Tác giả : Worthen, Blaine R.,Sanders, James R.,Fitzpatrick, Jody L.

Nhà xuất bản : Allyn and Bacon

Chi tiết
The
The

Tác giả : Spring, Joel H.

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Phát triển giáo dục hướng tới một xã hội học tập
Phát triển giáo dục hướng tới một xã hội học tập

Tác giả : Phạm, Tất Dong,Đào, Hoàng Nam

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Dân trí

Chi tiết
Assessment clear and simple
Assessment clear and simple

Tác giả : Walvoord, Barbara E. Fassler

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Jossey-Bass

Chi tiết
Rhetoric versus reality
Rhetoric versus reality

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : Rand Education

Chi tiết
School Finance
School Finance

Tác giả : Odden, Allan R,Picus, Lawrence O

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Handbook on education policy research
Handbook on education policy research

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Financing higher education
Financing higher education

Tác giả : Barr, Nicholas,Crawford, Iain

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật