Từ khóa đề xuất

Nếu bạn muốn du học ở Hoa Kỳ
Nếu bạn muốn du học ở Hoa Kỳ

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Thanh niên

Chi tiết
Những
Những

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Time management for department chairs
Time management for department chairs

Tác giả : Hansen, Christian K

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Jossey-Bass

Chi tiết
Đặc điểm trí tuệ cảm xúc của sinh viên sư phạm
Đặc điểm trí tuệ cảm xúc của sinh viên sư phạm

Tác giả : Đinh, Đức Hợi

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học thái Nguyên

Chi tiết
Tiến sĩ đại học Hùng Vương - Rạng ngời đất Tổ
Tiến sĩ đại học Hùng Vương - Rạng ngời đất Tổ

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông 15 năm xây dựng và phát triển (14/12/2001 - 14/12/2016)
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông 15 năm xây dựng và phát triển (14/12/2001 - 14/12/2016)

Tác giả : Bùi Huy Đáp

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Năng lực nghiên cứu khao học giáo dục của giảng viên đại học sư phạm
Năng lực nghiên cứu khao học giáo dục của giảng viên đại học sư phạm

Tác giả : Lê, Thị Xuân Thu

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Quản lí hoạt động truyền thông tại các cơ sở giáo dục thành viên Đại học Thái Nguyên
Quản lí hoạt động truyền thông tại các cơ sở giáo dục thành viên Đại học Thái Nguyên

Tác giả : Vũ Huy Toản

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Bồi dưỡng năng lực phân tích chuyển vị Didactic cho sinh viên sư phạm vật lý
Bồi dưỡng năng lực phân tích chuyển vị Didactic cho sinh viên sư phạm vật lý

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Vân

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Quản lý phát triển chương trình đào tạo nghề điện công nghiệp ở trường Cao đẳng Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Quản lý phát triển chương trình đào tạo nghề điện công nghiệp ở trường Cao đẳng Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Tác giả : Nguyễn Thị Anh Đào

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Chất lượng giáo dục đại học nhìn từ góc độ hội nhập
Chất lượng giáo dục đại học nhìn từ góc độ hội nhập

Tác giả : Nguyễn Văn Tuấn

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP.HCM

Chi tiết
Quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Luông Nặm Tha, nước CHDCND Lào
Quản lý giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Luông Nặm Tha, nước CHDCND Lào

Tác giả : KHamhack Kithongxay

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Phát triển kỹ năng dạy học phân hóa cho giảng viên trường Cao đẳng
Phát triển kỹ năng dạy học phân hóa cho giảng viên trường Cao đẳng

Tác giả : Phạm, Đức Khiêm,Bùi, Văn Quân

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên
Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên

Tác giả : Lê, Thị Bích Ngọc,Dương, Thị Nga

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tạp chí Khoa học - Đại học Mở Hà Nội
Tạp chí Khoa học - Đại học Mở Hà Nội

Tác giả : Viện Đại học Mở Hà Nội

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Viện Đại học Mở

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật