Từ khóa đề xuất

Technology and innovation in adult learning
Technology and innovation in adult learning

Tác giả : King, Kathleen P.

Nhà xuất bản : A Wiley Brand

Chi tiết
Thuật ngữ về giáo dục người lớn và xã hội học tập
Thuật ngữ về giáo dục người lớn và xã hội học tập

Tác giả : Phạm, Tất Dong

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Dân trí

Chi tiết
Về vấn đề học tập
Về vấn đề học tập

Tác giả : Hồ, Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Trẻ

Chi tiết
Adult education and lifelong learning
Adult education and lifelong learning

Tác giả : Jarvis, Peter

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Learning through community
Learning through community

Nhà xuất bản : Springer

Chi tiết
Làm thế nào để nhận học bổng du họcn ở Mỹ?
Làm thế nào để nhận học bổng du họcn ở Mỹ?

Tác giả : Hồ, Nguyễn Anh Minh

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : NXB Trẻ

Chi tiết
Cautionary tales in the ethics of lifelong learning policy and management
Cautionary tales in the ethics of lifelong learning policy and management

Tác giả : Bagnall, Richard G.

Nhà xuất bản : Kluwer Academic Publishers

Chi tiết
Quản lý liên kết đào tạo nghề tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Quản lý liên kết đào tạo nghề tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Mã, Thị Phương Lan,Nguyễn, Thị Thanh Bình

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật