Từ khóa đề xuất

Khai sinh nhà đổi mới
Khai sinh nhà đổi mới

Tác giả : Wagner, Tony

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
Hồ sơ năng lực dạy học của giáo viên trung học phổ thông theo định hướng dạy học tích hợp
Hồ sơ năng lực dạy học của giáo viên trung học phổ thông theo định hướng dạy học tích hợp

Tác giả : Nguyễn, Phúc Chỉnh

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông
Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông

Tác giả : Lê, Đình Trung, Phan, Thị Thanh Hội

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Phẩm chất nhân cách của giáo viên phổ thông dân tộc nội trú - Những vấn đề lí luận và thực tiễn
Phẩm chất nhân cách của giáo viên phổ thông dân tộc nội trú - Những vấn đề lí luận và thực tiễn

Tác giả : Đinh, Đức Hợi

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho giáo viên trung học cơ sở
Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho giáo viên trung học cơ sở

Tác giả : Nguyễn, Thành Kỉnh

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Một số đặc điểm giao tiếp của học sinh dân tộc Tày, Nùng
Một số đặc điểm giao tiếp của học sinh dân tộc Tày, Nùng

Tác giả : Phùng, Thị Hằng

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
RTI and the adolescent reader
RTI and the adolescent reader

Tác giả : Brozo, William G.

Nhà xuất bản : Teachers College

Chi tiết
The
The

Tác giả : Sizer, Theodore R.

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Jossey-Bass Publishers

Chi tiết
Sổ tay công tác chủ nhiệm lớp dành cho giáo viên Trung học cơ sở
Sổ tay công tác chủ nhiệm lớp dành cho giáo viên Trung học cơ sở

Tác giả : Hà, Nhật Thăng

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Quản lý giáo dục an ninh an toàn cho học sinh ở trường phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai
Quản lý giáo dục an ninh an toàn cho học sinh ở trường phổ thông dân tộc bán trú THCS huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai

Tác giả : Vũ Thị Thanh Mai

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Quản lý hoạt động tư vấn tâm lý học đường ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện tỉnh Bắc Kạn
Quản lý hoạt động tư vấn tâm lý học đường ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Nguyễn Trọng Biên

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Phát triển tư duy phản biện cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học hình học lớp 9
Phát triển tư duy phản biện cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học hình học lớp 9

Tác giả : Nguyễn Tiến Tùng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Quản lý hoạt động tư vấn tâm lý học đường ở các trường trung học phổ thông huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
Quản lý hoạt động tư vấn tâm lý học đường ở các trường trung học phổ thông huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Tác giả : Nguyễn Thị Tình

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tổ chức hoạt động trải nghiệm môn địa lí lớp 12 trung học phổ thông cho học sinh ở tỉnh Quảng Ninh
Tổ chức hoạt động trải nghiệm môn địa lí lớp 12 trung học phổ thông cho học sinh ở tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Vy

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giáo dục di sản trong dạy học địa lí lớp 12 ở tỉnh Quảng Ninh
Giáo dục di sản trong dạy học địa lí lớp 12 ở tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn Thị Nụ

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tổ chức dạy học chủ đề "Sinh trưởng và phát triển ở động vật" cho học sinh ở trường THPT Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Tổ chức dạy học chủ đề "Sinh trưởng và phát triển ở động vật" cho học sinh ở trường THPT Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Đánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Đánh giá mô hình bán trú cho học sinh người Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Tác giả : Nguyễn, Xuân Trường,Phạm, Hồng Quang

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Xây dựng hệ thống bài tập phát triển năng lực đọc hiểu văn bản ngữ văn cấp trung học phổ thông
Xây dựng hệ thống bài tập phát triển năng lực đọc hiểu văn bản ngữ văn cấp trung học phổ thông

Tác giả : Nguyễn Phương Thảo

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Quản lý bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo chuẩn nghề nghiệp ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Quản lý bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo chuẩn nghề nghiệp ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Tác giả : Nguyễn Mạnh Thắng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học địa lí lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực
Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học địa lí lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực

Tác giả : Ngô Thu Hương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Dạy học chủ đề tổ hợp ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực người học
Dạy học chủ đề tổ hợp ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực người học

Tác giả : Lương Minh Thành

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Quản lý hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông ở tỉnh Lào Cai
Quản lý hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông ở tỉnh Lào Cai

Tác giả : Lê Anh Tuấn

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết

Tác giả : Nguyễn Trọng Điều

Chi tiết

Tác giả : Nguyễn Minh Hạnh

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật