Từ khóa đề xuất

Beyond the bubble test
Beyond the bubble test

Tác giả : Darling-Hammond, Linda,Adamson, Frank

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : ossey-Bass & Pfeiffer Imprints

Chi tiết
Khoa học tổ chức và tổ chức giáo dục
Khoa học tổ chức và tổ chức giáo dục

Tác giả : Trần, Kiểm

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Kĩ năng tham vấn học đường những vấn đề lí luận và thực tiễn
Kĩ năng tham vấn học đường những vấn đề lí luận và thực tiễn

Tác giả : Hoàng, Anh Phước

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Dạy và học tích cực
Dạy và học tích cực

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục
Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục

Tác giả : Nguyễn, Công Khanh,Đào, Thị Oanh

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Teaching exceptional children
Teaching exceptional children

Tác giả : Bayat, Mojdeh

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Higher Education

Chi tiết
Teachers, schools, and society
Teachers, schools, and society

Tác giả : Sadker, David Miller,Zittleman, Karen R.

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Giúp hiệu trưởng điều hành quản lý công việc đạt hiệu quả cao
Giúp hiệu trưởng điều hành quản lý công việc đạt hiệu quả cao

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Lao động - Xã hội

Chi tiết
Ứng dụng công nghệ đa phương tiện và mạng Internet trong học tập
Ứng dụng công nghệ đa phương tiện và mạng Internet trong học tập

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Xây dựng một số biện pháp dạy học sinh học 10 THPT bằng tiếng anh
Xây dựng một số biện pháp dạy học sinh học 10 THPT bằng tiếng anh

Tác giả : Nguyễn, Thị Xuân Thương,Nguyễn, Thị Hà

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn tỉnh Bắc Kạn
Quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Triệu, Thị Nguyệt Mỹ,Nguyễn, Thị Thu Hằng

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật

Tác giả : Nguyễn Ngọc Hà

Chi tiết

Tác giả : Nguyễn Thị Khoa

Chi tiết

Tác giả : Lê Thi

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật