Từ khóa đề xuất

Museums and communities
Museums and communities

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Bloomsbury

Chi tiết
Bảo tàng Trung Quốc
Bảo tàng Trung Quốc

Tác giả : Lê, Tiên Diệu,La, Triết Văn,Trương Gia Quyền,Nguyễn, Thị Hậu

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Lưu trữ và trưng bày đồ vải
Lưu trữ và trưng bày đồ vải

Tác giả : Norton, Ruth E.

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : UNESCO,

Chi tiết
Lưu trữ các bộ sưu tập bảo tàng
Lưu trữ các bộ sưu tập bảo tàng

Tác giả : Johnson, E. Verner,Horgan, Joanne C.

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : UNESCO

Chi tiết
Các
Các

Tác giả : Viện khoa học xã hội Việt Nam,Viện khoa học xã hội Việt Nam.

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật