Tại đây chúng tôi giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của chủ đề KHOA HỌC THƯ VIỆN mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet như: Sách, Giáo trình, Cơ sở dữ liệu điện tử, Tạp chí chuyên ngành,... Bao gồm các nội dung: Quan hệ của các thư viện, cơ quan lưu trữ, trung tâm thông tin; Quản trị cơ sở vật chất; Quản lý nhân sự; Công tác bổ sung và phát triển vốn tài liệu; Phân loại và định chủ đề; Sản phẩm và Dịch vụ thông tin thư viện;...Các mục chính gồm:

+ Sách

+ Luận văn, luận án

+ CSDL điện tử

+ Báo tạp chí

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Library assessment in higher education
Library assessment in higher education

Tác giả : Matthews, Joseph R

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Libraries Unlimited

Chi tiết
Các thư viện và trung tâm thông tin - thư viện ở Việt Nam
Các thư viện và trung tâm thông tin - thư viện ở Việt Nam

Tác giả : Vụ Thư viện

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Giáo trình thông tin - thư viện
Giáo trình thông tin - thư viện

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Hoài

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trường phổ thông
Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trường phổ thông

Tác giả : Nhiều tác giả,Nguyễn, Thế Tuấn,Lê, Thị Chinh,Nguyễn, Kim Phương

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Developing academic library staff future success
Developing academic library staff future success

Tác giả : Oldroyd, Margaret

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Facet publishing

Chi tiết
Improving library services to people with disabilities
Improving library services to people with disabilities

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Chandos Publishing

Chi tiết
Scorecards for results
Scorecards for results

Tác giả : Matthews, Joseph R.

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Libraries Unlimited

Chi tiết
Enhancing teaching and learning
Enhancing teaching and learning

Tác giả : Donham, Jean

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Neal-Schuman Publishers

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật