Tại chủ đề Sinh học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Sinh học tập hợp những tài liệu nói về Sinh lý học, Hóa sinh học, Di truyền học và tiến hóa, Các hệ sinh ý ở động vật và thực vậy, Sinh thái học, vi sinh vật, nấm, tảo, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

The
The

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Elsevier/AP, Academic Press is an imprint of Elsevier

Chi tiết
Primate adaptation and evolution
Primate adaptation and evolution

Tác giả : Fleagle, John G.

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Academic

Chi tiết
Biological anthropology
Biological anthropology

Tác giả : Park, Michael Alan

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : McGraw-Hill / Mayfield

Chi tiết
Essentials of physical anthropology
Essentials of physical anthropology

Tác giả : Larsen, Clark Spencer

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : W.W. Norton & Company

Chi tiết
Nguồn gốc loài người
Nguồn gốc loài người

Tác giả : Nguyễn, Xuân Viết

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Human genetics
Human genetics

Tác giả : Lewis, Ricki

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : McGraw - Hill

Chi tiết
Our origins
Our origins

Tác giả : Larsen, Clark Spencer

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : W.W. Norton & Company

Chi tiết
The wild mammals of Wisconsin
The wild mammals of Wisconsin

Tác giả : Long, Charles Alan

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Pensoft

Chi tiết
Laboratory anatomy of the fetal pig
Laboratory anatomy of the fetal pig

Tác giả : Chiasson, Robert B,Odlaug, Theron O,Radke, William

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Patten's foundations of embryology
Patten's foundations of embryology

Tác giả : Patten, Bradley M.

Năm xuất bản : 1988

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Book Co

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật