Tại chủ đề Sinh học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Sinh học tập hợp những tài liệu nói về Sinh lý học, Hóa sinh học, Di truyền học và tiến hóa, Các hệ sinh ý ở động vật và thực vậy, Sinh thái học, vi sinh vật, nấm, tảo, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Sách minh họa - Các loại cá thường gặp ở Việt Nam
Sách minh họa - Các loại cá thường gặp ở Việt Nam

Tác giả : Bộ Thủy Sản

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : NXB Thanh Hóa

Chi tiết
Cơ sở sinh lý cá và những ứng dụng vào thực tế sản xuất
Cơ sở sinh lý cá và những ứng dụng vào thực tế sản xuất

Tác giả : Phạm, Tân Tiến

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Biology of subterranean fishes
Biology of subterranean fishes

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : CRC Press

Chi tiết
Community ecology and salamander guilds
Community ecology and salamander guilds

Tác giả : Hairston, Nelson G.

Năm xuất bản : 1987

Nhà xuất bản : Cambridge University Press

Chi tiết
Biology of fishe
Biology of fishe

Tác giả : Bone, Quentin,Moore, Richard H.

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Taylor & Francis

Chi tiết
Centrarchid fishes
Centrarchid fishes

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Freshwater fish distribution
Freshwater fish distribution

Tác giả : Berra, Tim M.

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : University Presses Marketing [distributor]

Chi tiết
Cá biển Việt Nam
Cá biển Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Nhật Thi,Bộ Khoa học và Công nghệ,Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Grzimek's student animal life resource. Amphibians
Grzimek's student animal life resource. Amphibians

Tác giả : Mertz, Leslie A.,Allen, Catherine Judge.,Schlager, Neil,Weisblatt, Jayne.

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Thomson

Chi tiết
Grzimek's student animal life resource. Amphibians
Grzimek's student animal life resource. Amphibians

Tác giả : Mertz, Leslie A.,Allen, Catherine Judge.,Schlager, Neil,Weisblatt, Jayne.

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Thomson

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Nghiên cứu thành phần loài và phân bố của san hô( Bộ Alcyonacea) ở vùng biển ven bờ
Nghiên cứu thành phần loài và phân bố của san hô( Bộ Alcyonacea) ở vùng biển ven bờ

Tác giả : Đậu, Văn Thảo,Đỗ, Công Thung

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật