Tại chủ đề Sinh học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Sinh học tập hợp những tài liệu nói về Sinh lý học, Hóa sinh học, Di truyền học và tiến hóa, Các hệ sinh ý ở động vật và thực vậy, Sinh thái học, vi sinh vật, nấm, tảo, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Động vật học có xương sống
Động vật học có xương sống

Tác giả : Lê, Vũ Khôi

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giáo trình Sinh thái học động vật có xương sống ở cạn
Giáo trình Sinh thái học động vật có xương sống ở cạn

Tác giả : Lê, Vũ Khôi,Hoàng, Trung Thành

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Thực hành động vật có xương sống
Thực hành động vật có xương sống

Tác giả : Trần, Hồng Việt,Nguyễn, Hữu Dực,Lê, Nguyên Ngật

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giải phẫu so sánh động vật có xương sống
Giải phẫu so sánh động vật có xương sống

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Động vật học có xương sống
Động vật học có xương sống

Tác giả : Lê, Vũ Khôi

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Động vật có xương sống
Động vật có xương sống

Tác giả : Hà, Đình Đức

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : NXB Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Thực hành động vật có xương sống
Thực hành động vật có xương sống

Tác giả : Trần, Hồng Việt,Nguyễn, Hữu Dực,Lê, Nguyên Ngật

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Thực hành động vật có xương sống
Thực hành động vật có xương sống

Tác giả : Trần, Hồng Việt,Nguyễn, Hữu Dực,Lê, Nguyên Ngật

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Động vật có xương sống
Động vật có xương sống

Tác giả : Trần, Kiên,Trần, Hồng Việt

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Động vật học có xương sống
Động vật học có xương sống

Tác giả : Lê, Vũ Khôi

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật