Tại chủ đề Sinh học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Sinh học tập hợp những tài liệu nói về Sinh lý học, Hóa sinh học, Di truyền học và tiến hóa, Các hệ sinh ý ở động vật và thực vậy, Sinh thái học, vi sinh vật, nấm, tảo, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Lớp thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia) kinh tế biển Việt Nam
Lớp thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia) kinh tế biển Việt Nam

Tác giả : Đỗ, Công Thung,Lê, Thị Thúy

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Chi tiết
Động vật thủy sản thân mềm thường gặp ở Việt Nam
Động vật thủy sản thân mềm thường gặp ở Việt Nam

Tác giả : Thái, Thanh Dương,Nguyễn, Chính,Trần, Mạnh Tuấn,Trần, Thị Kim Cúc,Nguyễn, Hữu Phụng

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : [knxb]

Chi tiết
The mollusca
The mollusca

Năm xuất bản : 1984

Nhà xuất bản : Academic Press

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật