Tại chủ đề Sinh học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Sinh học tập hợp những tài liệu nói về Sinh lý học, Hóa sinh học, Di truyền học và tiến hóa, Các hệ sinh ý ở động vật và thực vậy, Sinh thái học, vi sinh vật, nấm, tảo, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Động vật học không xương sống
Động vật học không xương sống

Tác giả : Thái, Trần Bái

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Biology of the invertebrates
Biology of the invertebrates

Tác giả : Pechenik, Jan A.

Nhà xuất bản : McGraw-Hill, Higher Education

Chi tiết
Thực hành động vật không xương sống
Thực hành động vật không xương sống

Tác giả : Đỗ, Văn Nhượng

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Động vật học không xương sống
Động vật học không xương sống

Tác giả : Thái, Trần Bái

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Động vật học không xương sống
Động vật học không xương sống

Tác giả : Thái, Trần Bái

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Động vật chí Việt Nam
Động vật chí Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Thị Lê,Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : NXB Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Thực hành động vật không xương sống
Thực hành động vật không xương sống

Tác giả : Đỗ, Văn Nhượng

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Động vật học không xương sống
Động vật học không xương sống

Tác giả : Thái Trần, Bái

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Biology of the invertebrates
Biology of the invertebrates

Tác giả : Pechenik, Jan A.

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : McGraw-Hill, Higher Education

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Nghiên cứu đặc điểm hình thái, phân tử và Sinh học của sán lá gan lớn Fasciola Spp. ở Việt nam
Nghiên cứu đặc điểm hình thái, phân tử và Sinh học của sán lá gan lớn Fasciola Spp. ở Việt nam

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Huyền,Phạm, Ngọc Doanh

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật