Tại chủ đề Sinh học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Sinh học tập hợp những tài liệu nói về Sinh lý học, Hóa sinh học, Di truyền học và tiến hóa, Các hệ sinh ý ở động vật và thực vậy, Sinh thái học, vi sinh vật, nấm, tảo, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Giáo trình động vật học
Giáo trình động vật học

Tác giả : Thái, Trần Bái

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình động vật học
Giáo trình động vật học

Tác giả : Thái, Trần Bái

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Đề cương bài giảng tập tính động vật
Đề cương bài giảng tập tính động vật

Tác giả : Hoàng, Văn Ngọc

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình hoạt động sống và tiến hóa của các hệ cơ quan động vật
Giáo trình hoạt động sống và tiến hóa của các hệ cơ quan động vật

Tác giả : Thái Trần Bái

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Những động vật kỳ lạ
Những động vật kỳ lạ

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Dân trí

Chi tiết
Sách đỏ Việt Nam
Sách đỏ Việt Nam

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Chi tiết
The complete guide to antarctic wildfife
The complete guide to antarctic wildfife

Tác giả : Shirihai, Hadoram

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Oxford

Chi tiết
Một trăm linh một   101 questions and answers about dangerous animals
Một trăm linh một 101 questions and answers about dangerous animals

Tác giả : Simon, Seymour

Năm xuất bản : 1985

Nhà xuất bản : Macmillan

Chi tiết
Giáo trình động vật học
Giáo trình động vật học

Tác giả : Trần, Tố,Đỗ, Quyết Thắng

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Giáo trình sinh hóa học động vật
Giáo trình sinh hóa học động vật

Tác giả : Trần, Tố,Cù, Thị Thúy Nga

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Giáo trình hoạt động sống và tiến hóa của các hệ cơ quan động vật
Giáo trình hoạt động sống và tiến hóa của các hệ cơ quan động vật

Tác giả : Thái Trần Bái

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Nghiên cứu thành phần loài và quan hệ di truyền của giống rắn khuyết Lycodon (Squamata: Colubridae) ở Việt Nam
Nghiên cứu thành phần loài và quan hệ di truyền của giống rắn khuyết Lycodon (Squamata: Colubridae) ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Văn Tân

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

Chi tiết
Bước đầu nghiên cứu quần xã giáp xác nhỏ tại hệ sinh thái tùng, áng vườn quốc gia Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh
Bước đầu nghiên cứu quần xã giáp xác nhỏ tại hệ sinh thái tùng, áng vườn quốc gia Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn Thị Thảo

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Chi tiết
Nghiên cứu sự đa dạng và vai trò của các loài bọ xít bắt mồi (Heteroptera: Reduviidae) tại một số khu bảo tồn ở Tây Nguyên
Nghiên cứu sự đa dạng và vai trò của các loài bọ xít bắt mồi (Heteroptera: Reduviidae) tại một số khu bảo tồn ở Tây Nguyên

Tác giả : Hà Ngọc Linh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Chi tiết
Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn động vật học
Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn động vật học

Tác giả : Hầu, Văn Ninh

Năm xuất bản : 2009

Chi tiết
Đánh giá chất lượng ngân hàng tế bào vero chuẩn quốc gia dùng trong kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế
Đánh giá chất lượng ngân hàng tế bào vero chuẩn quốc gia dùng trong kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế

Tác giả : Nguyễn Mạnh Khải

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

Chi tiết
Đa dạng thành phần loài chân kép thuộc giống Desmoxytes Chamberlin, 1923 (Polydesmida: Paradoxosomatidae) và mối quan hệ di truyền của chúng ở Việt Nam
Đa dạng thành phần loài chân kép thuộc giống Desmoxytes Chamberlin, 1923 (Polydesmida: Paradoxosomatidae) và mối quan hệ di truyền của chúng ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Mạnh Hà

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

Chi tiết
Nghiên cứu sự biến thiên các chỉ số hình thái hộp sọ của một số loài chuột chũi ở Việt Nam
Nghiên cứu sự biến thiên các chỉ số hình thái hộp sọ của một số loài chuột chũi ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Liên Hương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

Chi tiết
Nghiên cứu sự biến thiên các chỉ số hình thái hộp sọ của một số loài chuột chũi ở Việt Nam
Nghiên cứu sự biến thiên các chỉ số hình thái hộp sọ của một số loài chuột chũi ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Liên Hương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật