Tại chủ đề Sinh học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Sinh học tập hợp những tài liệu nói về Sinh lý học, Hóa sinh học, Di truyền học và tiến hóa, Các hệ sinh ý ở động vật và thực vậy, Sinh thái học, vi sinh vật, nấm, tảo, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Giáo trình thực vật học
Giáo trình thực vật học

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đai học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình thực vật học
Giáo trình thực vật học

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Sách đỏ Việt Nam
Sách đỏ Việt Nam

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Chi tiết
Laboratory manual for applied botany
Laboratory manual for applied botany

Tác giả : Leventin, Estelle,McMahon, Karen,Reinsvold, Robert

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Thực vật dược
Thực vật dược

Tác giả : Trương, Thị Đẹp

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Botany.
Botany.

Tác giả : Moore, Randy.,Clark, W. Dennis.,Vodopich, Darrell S.,Stern, Kingsley R.

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : WCB/McGraw-Hill

Chi tiết
Biology of plants
Biology of plants

Tác giả : Raven, Peter H.,Evert, Ray Franklin.,Eichhorn, Susan E.

Năm xuất bản : 1992

Nhà xuất bản : Worth Publishers

Chi tiết
Giáo trình thực vật học
Giáo trình thực vật học

Tác giả : Nguyễn, Thuý Dần

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Giáo trình thực vật học : Đại cương về giải phẫu, hình thái và phân loại học thực vật
Giáo trình thực vật học : Đại cương về giải phẫu, hình thái và phân loại học thực vật

Tác giả : Nguyễn, Bá

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Nghiên cứu đặc điểm hình thái và giải phẫu một số loài cây cảnh hạn sinh thuộc họ thuốc bỏng (Crassulaceae)
Nghiên cứu đặc điểm hình thái và giải phẫu một số loài cây cảnh hạn sinh thuộc họ thuốc bỏng (Crassulaceae)

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà;Chu Thị Na;Cao Thị Phương Thảo

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Xác định chỉ thị phân tử và tái sinh chồi In vitro của loài hoàng tinh hoa đỏ (Polygonatum kingianum Coll ex Hemsl.) thu tại Sa Pa, Lào Cai
Xác định chỉ thị phân tử và tái sinh chồi In vitro của loài hoàng tinh hoa đỏ (Polygonatum kingianum Coll ex Hemsl.) thu tại Sa Pa, Lào Cai

Tác giả : La Việt Hồng;Trần Hồng Thu;Phạm Thị Quy;Đinh Phương Thảo;Nguyễn Thị Thanh;Phạm Ngọc Khánh

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Nghiên cứu phân loại phân tông xuyên tâm liên (Subtrib.ANDROGRAPHIINAE Nees) thuộc họ ô rô (Fam. ACANTHACEAE Juss.) ở Việt Nam
Nghiên cứu phân loại phân tông xuyên tâm liên (Subtrib.ANDROGRAPHIINAE Nees) thuộc họ ô rô (Fam. ACANTHACEAE Juss.) ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Thị Mai

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Chi tiết
Nghiên cứu đa dạng thực vật ngập mặn Vườn Quốc gia Cát Bà phục vụ công tác bảo tồn và phát triển bền vững
Nghiên cứu đa dạng thực vật ngập mặn Vườn Quốc gia Cát Bà phục vụ công tác bảo tồn và phát triển bền vững

Tác giả : Bùi Tuấn Minh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Chi tiết
Nghiên cứu một số đặc điểm của thảm thực vật thứ sinh tại xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
Nghiên cứu một số đặc điểm của thảm thực vật thứ sinh tại xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Tác giả : Lê Ngọc Công;Nguyễn Vũ Bão;Chu Thị Bích Ngọc;Nguyễn Thị Thu Hà;Nguyễn Thị Yến

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Nghiên cứu phân loại các chi họ Ráng thư dực (Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm) ở Việt Nam
Nghiên cứu phân loại các chi họ Ráng thư dực (Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm) ở Việt Nam

Tác giả : Doãn, Hoàng Sơn,Trần, Thế Bách

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Nghiên cứu đặc điểm thực vật học và đoạn gen MATK/ITS ở cây ô đầu (Aconitum carmichaelii Debx.)
Nghiên cứu đặc điểm thực vật học và đoạn gen MATK/ITS ở cây ô đầu (Aconitum carmichaelii Debx.)

Tác giả : Nguyễn, Thị Loan,Nguyễn, Thị Ngọc Lan

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Plant resource in the Northern Vietnam
Plant resource in the Northern Vietnam

Tác giả : Nguyen, Van Quan

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghiên cứu thảm thực vật trên một số hòn đảo tại vịnh Hạ Long - Quảng Ninh
Nghiên cứu thảm thực vật trên một số hòn đảo tại vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn, Tiến Dũng,Nguyễn, Thế Cường

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghiên cứu phân loại chi nhụy thập (Staurogyne Wall.) thuộc họ ô rô (Acanthaceae Juss.) ở Việt Nam
Nghiên cứu phân loại chi nhụy thập (Staurogyne Wall.) thuộc họ ô rô (Acanthaceae Juss.) ở Việt Nam

Tác giả : Phạm Thị Thanh Hương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật