Từ khóa đề xuất

Ống nhựa nhiệt dẻo
Ống nhựa nhiệt dẻo

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Môi trường trong gia công chất dẻo và Compozit
Môi trường trong gia công chất dẻo và Compozit

Tác giả : Trần, Vĩnh Diệu,Trần, Trung Lê

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Bách khoa

Chi tiết
Lý thuyết dập tạo hình
Lý thuyết dập tạo hình

Tác giả : Nguyễn, Minh Vũ,Nguyễn, Bắc Trung,Nguyễn, Tất Tiến

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nội

Chi tiết
Kỹ thuật mạ lên nền nhựa
Kỹ thuật mạ lên nền nhựa

Tác giả : Mai, Thanh Tùng

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Bách khoa

Chi tiết
Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ
Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ

Tác giả : La, Văn Bình,Trần, Thị Hiền

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Đại học Bách khoa

Chi tiết
Vật liệu Polyme phân huỷ sinh học
Vật liệu Polyme phân huỷ sinh học

Tác giả : Phạm, Ngọc Lân

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nội

Chi tiết
Vật liệu phi kim và công nghệ gia công
Vật liệu phi kim và công nghệ gia công

Tác giả : Phạm, Minh Hải,Nguyễn, Trường Kỳ

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Polyme ưa nước hóa học và ứng dụng
Polyme ưa nước hóa học và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn, Văn Khôi

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Chi tiết
Polyme chức năng & vật liệu lai cấu trúc nano
Polyme chức năng & vật liệu lai cấu trúc nano

Tác giả : Nguyễn, Đức Nghĩa

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Chi tiết
Công nghệ và thiết bị gia công vật liệu Polyme
Công nghệ và thiết bị gia công vật liệu Polyme

Tác giả : Nhữ, Hoàng Giang,Đinh, Bá Trụ,Lê, Thụy Anh

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật