Từ khóa đề xuất

Văn hóa Gốm của người Việt vùng đồng bằng sông Hồng
Văn hóa Gốm của người Việt vùng đồng bằng sông Hồng

Tác giả : Trương, Minh Hằng,Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Thiết kế thành phần bê tông
Thiết kế thành phần bê tông

Tác giả : Phạm Huy Chính

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Công nghệ gốm sứ
Công nghệ gốm sứ

Tác giả : Huỳnh, Đức Minh

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Công nghệ chế tạo xi măng, bêtông, bêtông cốt thép và vữa xây dựng
Công nghệ chế tạo xi măng, bêtông, bêtông cốt thép và vữa xây dựng

Tác giả : Hoàng, Văn Phong

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Đồ gốm trong văn hóa ẩm thực Việt Nam - Hà Nội
Đồ gốm trong văn hóa ẩm thực Việt Nam - Hà Nội

Tác giả : Nguyễn, Thị Bẩy,Nguyễn, Thị Bảy

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Công nghệ thuỷ tinh xây dựng
Công nghệ thuỷ tinh xây dựng

Tác giả : Bạch, Đình Thiên,Bạch, Đình Thiền

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Công nghệ sản xuất chất màu gốm sứ
Công nghệ sản xuất chất màu gốm sứ

Tác giả : Lê, Văn Thanh,Nguyễn, Minh Phương.

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Characterization, design, and processing of nanosize powders and nanostructured materials
Characterization, design, and processing of nanosize powders and nanostructured materials

Tác giả : Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology |n (6th),Ewsuk, Kevin G.,Gogotsi, Yury

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Novel processing of ceramics and composites
Novel processing of ceramics and composites

Nhà xuất bản : Wiley-Interscience

Chi tiết
Eco-Materials Processing and Design
Eco-Materials Processing and Design

Tác giả : Watari, Koji,Lee, Soo Wohn.,Watari, Koji.

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Wiley & Sons

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật