Từ khóa đề xuất

Giải pháp nâng cao hiệu quả hầm bioga để xử lý môi trường nông thôn
Giải pháp nâng cao hiệu quả hầm bioga để xử lý môi trường nông thôn

Tác giả : Vũ, Văn Hiểu

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Công trình năng lượng khí sinh vật Biogas
Công trình năng lượng khí sinh vật Biogas

Tác giả : Nguyễn, Duy Thiện

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Vật liệu bôi trơn
Vật liệu bôi trơn

Tác giả : Đinh, Văn Kha

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Tìm hiểu dầu nhờn
Tìm hiểu dầu nhờn

Tác giả : Thanh Tâm,Thành Lộc

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giao thông vận tải

Chi tiết
Thiết bị Khí sinh học KT31
Thiết bị Khí sinh học KT31

Tác giả : Nguyễn, Quang Khải

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Chi tiết
Công nghệ chế biến dầu mỏ
Công nghệ chế biến dầu mỏ

Tác giả : Lê, Văn Hiếu

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Clathrate hydrates of natural gases
Clathrate hydrates of natural gases

Tác giả : Sloan, E. Dendy,Koh, Carolyn A.

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Taylor & Francis

Chi tiết
Công nghệ chế biến dầu mỏ
Công nghệ chế biến dầu mỏ

Tác giả : Lê, Văn Hiếu

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Tập bản vẽ thiết kế mẫu thiết bị khí sinh học KT - 1 và KT - 2
Tập bản vẽ thiết kế mẫu thiết bị khí sinh học KT - 1 và KT - 2

Tác giả : Nguyễn, Quang Khải,Nguyễn, Vũ Thuận

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật