Từ khóa đề xuất

Công nghệ Axit sunfuric
Công nghệ Axit sunfuric

Tác giả : Đỗ, Bình

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Bách khoa

Chi tiết
Rây phân tử và vật liệu hấp thụ
Rây phân tử và vật liệu hấp thụ

Tác giả : Tạ, Ngọc Đôn

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Bách khoa

Chi tiết
Hương liệu và ứng dụng
Hương liệu và ứng dụng

Tác giả : Văn, Ngọc Hướng

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Kỹ thuật hóa học đại cương
Kỹ thuật hóa học đại cương

Tác giả : Nguyễn, Thị Diệu Vân

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Bách Khoa Hà Nội

Chi tiết
Tổng hợp một số chất có hoạt tính sinh học
Tổng hợp một số chất có hoạt tính sinh học

Tác giả : Phan, Đình Châu

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hóa dầu
Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hóa dầu

Tác giả : Phạm, Thanh Huyền,Nguyễn, Hồng Liên

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Organic Chemistry Principles And Industrial Practice
Organic Chemistry Principles And Industrial Practice

Tác giả : Green, M.M,Wittcoff, Harold.

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Wiley-VCH

Chi tiết
The Chemistry and Technology of Magnesia
The Chemistry and Technology of Magnesia

Tác giả : Shand, Mark A.

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật