Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Thiết kế đồ họa mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ nguồn truy cập mở trên Internet.Ngành Thiết kế đồ họa là ngành ứng dụng, kết hợp hình ảnh, chữ viết và ý tưởng một cách sáng tạo để truyền đạt thông tin hiệu quả và thú vị qua các hình thức ấn phẩm in ấn và trực tuyến trên cơ sở máy tính và các thiết bị hỗ trợ quá trình thiết kế, thể hiện ý tưởng, bao gồm: phần cứng đồ họa trên máy tính, đồ họa ba chiều, tạo hình, ..vv.. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Ứng dụng quá trình khuếch tán thực hiện giảm nhiễu đốm ảnh trong y học
Ứng dụng quá trình khuếch tán thực hiện giảm nhiễu đốm ảnh trong y học

Tác giả : Đỗ Thị Thu Hiền

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Nghiên cứu hiệu ứng bóng đổ từ hai nguồn sáng trong biểu diễn vật thể 3D
Nghiên cứu hiệu ứng bóng đổ từ hai nguồn sáng trong biểu diễn vật thể 3D

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật